-
Foto: -

Hjorteds kyrka

Hjorteds kyrka är en av de få kyrkorna i Kalmar län som har kvar målningar från äldre tid. Redan i vapenhuset finns en färgstark takmålning som föreställer Jesus inför Pontius Pilatus från 1731.

Hjorteds kyrka, vid sjön Hjorten, invigdes 1780 och tillägnades drottning Sophia Magdalena, Gustaf III:s gemål. Den omvittnat vackra kyrkan är en av få i Kalmar län som har kvar målningar från äldre tid.

Nuvarande kyrka är inte den första på platsen. Redan på 1200-talet uppfördes en stavkyrka här, men den kom att rivas på 1770-talet. Flera av tak- och väggmålningarna från den gamla kyrkan kom att överföras till den nya kyrkan, däribland takmålningen i vapenhuset som föreställer Jesus inför Pontius Pilatus. Målningen är daterad till 1731-34.

Kyrkans planlösning är enskeppig med ett flersidigt kor. Den är uppförd i natursten och murverk med tornet i väster. Fasaden är putsad i ljusgul nyans och typiskt Gustaviansk.

Altartavlan är från 1893 och målad av Elias Erdtman (1862-1945). Motivet föreställer ”Jesus samtalar med den samariska kvinnan vid Sykars brunn”.

Dopfunten är från 1600-talets mitt och utförd öländsk kalksten.

Enligt en legend i församlingen ska kyrkan en juldagsmorgon rasa ned i sjön Hjorten.

Kyrkan har renoverats exteriört 1998.