Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hjorteds kyrka

Hjorteds kyrka, vid sjön Hjorten, invigdes 1780 och tillägnades drottning Sophia Magdalena, Gustaf III:s gemål. Den omvittnat vackra kyrkan är en av få i Kalmar län som har kvar målningar från äldre tid.

Nuvarande kyrka är inte den första på platsen. Redan på 1200-talet uppfördes en stavkyrka här, men den kom att rivas på 1770-talet. Flera av tak- och väggmålningarna från den gamla kyrkan kom att överföras till den nya kyrkan, däribland takmålningen i vapenhuset som föreställer Jesus inför Pontius Pilatus. Målningen är daterad till 1731-34.

Kyrkans planlösning är enskeppig med ett flersidigt kor. Den är uppförd i natursten och murverk med tornet i väster. Fasaden är putsad i ljusgul nyans och typiskt Gustaviansk.

Altartavlan är från 1893 och målad av Elias Erdtman (1862-1945). Motivet föreställer ”Jesus samtalar med den samariska kvinnan vid Sykars brunn”.

Dopfunten är från 1600-talets mitt och utförd öländsk kalksten.

Enligt en legend i församlingen ska kyrkan en juldagsmorgon rasa ned i sjön Hjorten.

Kyrkan har renoverats exteriört 1998.