Meny

Hjorteds kyrkogård

Hjorteds äldsta kyrka ska ha stått söder om den befintliga kyrkan. I en dunge med äldre lindar i kvarter A finns en stenhäll som ska ha tillhört den gamla kyrkan. Väster om hällen finns en smidesvård från 1782. Den är försedd med en emaljplatta som berättar att vården restes över en man som hette Axel Gillis från Falsterbo bruk född 1697

Vrituell rundvandring
Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

Antal gravplatser på Hjorteds kyrkogård: 1587st
Yta: 1,83ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar, minneslund, askgravplats samt askgravlund.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta.       

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik

Telefon 0490-84206                                                                              

E-post till kyrkogårdsförvaltningen

Besöksadress:
Hjorteds kyrkogård                                                                           
Prästgatan 7                                                                                               
593 73 Hjorted.