Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Hjorteds kyrkogård

Hjorteds äldsta kyrka ska ha stått söder om den befintliga kyrkan. I en dunge med äldre lindar i kvarter A finns en stenhäll som ska ha tillhört den gamla kyrkan. Väster om hällen finns en smidesvård från 1782. Den är försedd med en emaljplatta som berättar att vården restes över en man som hette Axel Gillis från Falsterbo bruk född 1697

fakta hjorted kyrkogård

Antal gravplatser: 1587st
Yta: 1.83 hektar
Gravskick: Jordbegravning, urngravar, minneslund, askgravplats och askgravlund.
Besöksadress: Hjorteds kyrkogård, Prästgatan 7, 593 73 Hjorted

Vrituell rundvandring

Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Vänligen kontakta oss via mail/telefon i första hand.

Telefon: 0490-842 06
Post- och besöksadress: Hornsvägen 30, 593 93, Västervik
E-postadress: sodratjust.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Öppettider:
Måndag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Tisdag  10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Onsdag 13.30-15.30
Torsdag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Fredag 10.00-12.00.