Foto: Magnus Aronson

Präster

Prata med oss om allt mellan himmel och jord. Vi är utbildade lyssnare och vana att prata om livets ljusa och mörka stunder. Du kan också boka ett enskilt samtal med någon av oss.

Kyrkoherde

Matilda Helg

Matilda Helg

Södra Tjusts pastorat

Kyrkoherde

Präster

Anette Franzén

Södra Tjusts pastorat

Präst, Västerviks församling

Anton Hultgren

Anton Hultgren

Södra Tjusts pastorat

Präst, Hallingeberg-Blackstads församling

Anette Franzén

Södra Tjusts pastorat

Präst, Västerviks församling

Eva-Maria Heedman

Eva-Maria Heedman

Södra Tjusts pastorat

Präst, Sjukhuskyrkan

Britt Alf

Britt Alf

Södra Tjusts pastorat

Präst, Västerviks församling

Annsofi Arenander

Annsofi Arenander

Södra Tjusts pastorat

Präst, Västerviks församling

Patrik Hellberg

Patrik Hellberg

Södra Tjusts pastorat

Präst, Västerviks församling

Ingrid Bergman

Ingrid Bergman

Södra Tjusts pastorat

Präst, Törnsfalls församling, Sjukhuskyrkan

Therése Andersson

Södra Tjusts pastorat

Präst, Västerviks församling, Tjänstledig

Eva-Lena  Karlsson

Eva-Lena Karlsson

Södra Tjusts pastorat

Präst, Gladhammar-Västrums församling

Ulrika Robertsson

Ulrika Robertsson

Södra Tjusts pastorat

Präst, Hjorteds församling

Susanne Elssjö

Södra Tjusts pastorat

Präst, Misterhults församling

Katarina Grahn

Södra Tjusts pastorat

Präst, Västerviks församling

Sjukhuskyrkan

Ingrid Bergman

Ingrid Bergman

Södra Tjusts pastorat

Präst, Törnsfalls församling, Sjukhuskyrkan

Eva-Maria Heedman

Eva-Maria Heedman

Södra Tjusts pastorat

Präst, Sjukhuskyrkan