Meny

Präster

Här samlas alla präster som tjänstgör i Södra Tjusts pastorat.

Kyrkoherde

Karin Björk

Karin Björk

Södra Tjusts pastorat

Präst - kyrkoherde

Eva-Maria Heedman

Eva-Maria Heedman

Södra Tjusts pastorat

Sjukhuspräst, Präst - komminister

Britt Alf

Britt Alf

Södra Tjusts pastorat

Präst - komminister

Therése Andersson

Södra Tjusts pastorat

Präst - komminister

Annsofi Arenander

Annsofi Arenander

Södra Tjusts pastorat

Präst

Patrik Hellberg

Patrik Hellberg

Södra Tjusts pastorat

Högstadie- och gymnasiepräst

Törnsfalls församling

Ingrid Bergman

Ingrid Bergman

Södra Tjusts pastorat

Sjukhuspräst, Präst - komminister

Gladhammar-Västrums församling

Eva-Lena  Karlsson

Eva-Lena Karlsson

Södra Tjusts pastorat

Präst - komminister

Hallingeberg-Blackstads församling

Anton Hultgren

Anton Hultgren

Södra Tjusts pastorat

Präst - komminister

Hjorteds församling

Ulrika Robertsson

Ulrika Robertsson

Södra Tjusts pastorat

Präst

Misterhults församling

Susanne Elssjö

Södra Tjusts pastorat

Församlingsherde

Sjukhuskyrkan

Ingrid Bergman

Ingrid Bergman

Södra Tjusts pastorat

Sjukhuspräst, Präst - komminister

Eva-Maria Heedman

Eva-Maria Heedman

Södra Tjusts pastorat

Sjukhuspräst, Präst - komminister