Ankarsrums kyrka

Kyrkan är byggd helt av slaggsten, en biprodukt från järnframställningen i Ankarsrum. Ankarsrums kyrka stod klar 1896.

Tidigare tillhörde Ankarsrum Hallingebergs socknen och socknens kyrka fanns i just Hallingeberg. Vägen till kyrkan var lång och många gånger besvärlig. I början av 1800-talet började prästen i Hallingeberg att besöka Ankarsrum någon gång i månden och höll gudstjänst, döpte barn och gav nattvard åt de äldre. 

År 1902 väcktes frågan om prästtjänst i Ankarsrum, men inte förrens 1918 kunde tjänsten inrättas. Ankarsrums kyrkogård inträttades 1910. Sedan tidigare fanns det i Ankarsrum ett metodistkapell som uppförts på 1890-talet. Bruksägaren Sven Spångberg köpte kapellet med mark 1918 och skänkte det till församlingen under förutsättning att byggnaden inreddes till statskyrka. Kyrkan restaurerades 1920. 

Källa: Kyrkorna i Tjust