Fastighetsutskott

Kyrkorådets fastighetsutskott arbetar med frågor som rör våra fastigheter. Här är utskottets ledamöter för perioden 2017-2021.

Kyrkoherde
Karin Björk

Ordförande
Conny Tyrberg

Vice ordförande
Christer Gyllenstrand

Ledamöter
Anders Björkman
Anna Hederberg
Kenth Hirdeland
Sten Johansson
Gun-Britt Mattsson

Ersättare
Göta Henriksson
Peter Lundin
Kent Lundström
Erik Torbrand

Fastighetsansvarig
Annika Deltin 

Sekreterare 
Lena Augustinsson