Fastighetsutskott

Kyrkorådets fastighetsutskott arbetar med frågor som rör vårt fastighetsbestånd. Här är utskottets ledamöter för perioden 2017-21 i bokstavsordning.

Björk, Karin
Kyrkoherde

Björkman, Anders
Ledamot

Gabrielsson, Margareta
Ersättare

Gyllenstrand, Christer
Vice ordförande

Hederberg, Anna Artursson
Ledamot

Henriksson, Göta
Ersättare

Hirdeland, Kenth
Ledamot

Johansson, Sten
Ledamot

Larsen, Dan
Adjungerad

Lundström, Kent
Ersättare

Mattsson, Gun-Britt
Ledamot

Torbrand, Erik
Ersättare

Tyrberg, Conny
Ordförande