Meny

Nya kyrkogården Västervik

Omkring 1910 påbörjades en diskussion om anläggande av en ny kyrkogård i Västervik då den gamla ansågs för trång. Den 23 november 1913 invigdes nya kyrkogården. Två år senare uppfördes det Gamla begravningskapellet. Nya kyrkogården har även en begravningsplats för muslimer, vilket är den enda i Västerviks kommun.

Vrituell rundvandring
Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

Antal gravplatser på Västerviks nya kyrkogård: 5617 st
Yta 16.8ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar, minneslund samt askgravlund. Här tillhandahålls även muslimsk begravningsplats.
 
Frågor angående gravplats och skötsel kontakta:

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik
 
Telefon 0490-842 06
E-post till kyrkogårdsförvaltningen

Besöksadress:
Hornsvägen 30
593 93 Västervik