Foto: Christian Henningsson

Nya kyrkogården Västervik

Omkring 1910 påbörjades en diskussion om anläggande av en ny kyrkogård i Västervik då den gamla ansågs för trång. Den 23 november 1913 invigdes nya kyrkogården. Två år senare uppfördes det Gamla begravningskapellet. Nya kyrkogården har även en begravningsplats för muslimer, vilket är den enda i Västerviks kommun.

fakta nya kyrkogården västervik

Antal gravplatser: 5617 st
Yta: 16,8 hektar
Gravskick: Jordbegravning, urngravar, minneslund och askgravlund samt en muslimsk begravningsplats. 
Besöksadress: Hornsvägen 30, 593 93 Västervik

Vrituell rundvandring

Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Vänligen kontakta oss via mail/telefon i första hand.

Telefon: 0490-842 06
Post- och besöksadress: Hornsvägen 30, 593 93, Västervik
E-postadress: sodratjust.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Öppettider:
Måndag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Tisdag  10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Onsdag 13.30-15.30
Torsdag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Fredag 10.00-12.00.