Arbetsutskott

Kyrkorådets arbetsutskott bereder och behandlar ärenden till kyrkorådet. Här är utskottets ledamöter för perioden 2017-2021.

Kyrkoherde
Karin Björk

Ordförande
Jan Björklund

Vice ordförande
Susanne Israel

Ledamöter
Kajsa Andersson
Nils Carlsson
Lena Folckner
Bertil Lundin
Sven-Gunnar Persson

Ersättare
Anders Björkman
Eva-Lena Fungmark
Christer Gyllenstrand
Kenth Hirdeland
Inger Nilsson

Sekreterare
Lena Augustinsson