Meny

Arbetsutskott

Kyrkorådets arbetsutskott bereder och behandlar ärenden till rådet. Här är ledamöterna under perioden 2018-21.

Andersson, Kajsa
Ledamot

Björk, Karin
Kyrkoherde

Björklund, Jan
Ordförande

Björkman, Anders
Ersättare

Carlsson, Nils
Ledamot

Folckner, Lena
Ledamot

Fungmark, Eva-Lena
Ersättare

Gyllenstrand, Christer
Ersättare

Israel, Susanne
Vice ordförande

Larsen, Dan
Adjungerad

Lundén, Bertil
Ledamot

Nilsson, Inger
Ersättare

Persson, Sven Gunnar
Ledamot

Hirdeland, Kenth
Ersättare