Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Arbetsutskott

Kyrkorådets arbetsutskott bereder och behandlar ärenden till rådet. Här är ledamöterna under perioden 2018-21 i bokstavsordning.

Andersson, Kajsa
Ersättare

Björk, Karin
Kyrkoherde

Björklund, Jan
Ledamot

Björkman, Anders
Ersättare

Carlsson, Nils
Ledamot

Folckner, Lena
Ledamot

Fungmark, Eva-Lena
Ersättare

Gyllenstrand, Christer
Ersättare

Israel, Susanne
Vice ordförande

Larsen, Dan
Adjungerad

Lundén, Bertil
Ledamot

Nilsson, Inger
Ersättare

Persson, Sven Gunnar
Ledamot

Petersson, Lennart
Ordförande