Foto: Stefan Tolf

Hallingebergs kyrka

Kyrkan stod klar 1760 och under ledning av byggmästare A Hanquist. Hallingebergs kyrka är en gustaviansk enskeppig salkyrka med torn i väster med överblick över bygden.

Hallingebergs kyrka är stängd för renovering

Hallingebergs kyrka står inför en omfattande renovering och sanering och kommer därför att hållas stängd hela 2021 och större delen av 2022.
Har du frågor? Kontakta fastighetsansvarig Annika Deltin.

Den gamla träkyrkan från medeltiden revs på 1700-talets mitt för att ge plats åt den nya kyrkan. Anna Cederflycht skänkte pengar till att uppföra den nya kyrkan. I kyrkan finns en marmortavla med inskriften ”Anna Cederflycht byggde kyrkan 1760. Tacksamt minne ristade stenen 1860”. 

Cederflychts donation räckte också till altare och predikstol, båda snidade av den kände skulptören Nils Österbom. Nils Österbom har även tillverkad predikstolen i S:ta Gertruds kyrka. 

Hallingebergs kyrka är en gustaviansk enskeppig salkyrka med torn i väster. Inredningen är präglad av rokokon och den gustavianska perioden. I vapenhuset står en gravsten från 1600-talet, som räddats till eftervärlden av kyrkoherde Cleas-Göran Thorell. 

Källa: Kyrkorna i Tjust