Foto: Malin Sjödén, Södra Tjusts pastorat

Vårt miljöarbete

Miljöarbetet är en självklar del i alla våra verksamheter. Genom vårt miljöarbete vill vi bidra till ett hållbart samhälle, bättre miljö och förmedla hopp till kommande generationer.

Med hjälp av Svenska kyrkans miljödiplomering fortsätter Södra Tjusts pastorat gemsamt att formulera och uppfylla hållbara miljömål inom pastorates alla verksamhetsområden. Miljöarbetet är en självklar aspekt att arbeta med i alla våra verksamheter. Vi arbetar med att öka engagemanget för miljö- och rättvisefrågor i gudstjänster och vår pedagogiska verksamhet. 

Vi arbetar med att: 

  • Utveckla och fortsätta vår satsning på arbetsträning och trädgårds-odlingsverksamhet på Johannesgården. 
  • Vi arrangerar årligen återkommande evenemang om biologisk mångfald. 
  • Vi uppmärksammar Earth Hour genom olika manifestationer i pastoratet. 
  • Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en effektivare fastighetsavdelning. 
  • På kyrkogårdsförvaltningen arbetar vi med insatser som ökar den biologiska mångfalden. Vi gör medvetna växtval vid nyplanteringar och arbetar med att skapa miljöer med stor variation gällande växtlighet och naturmiljö. Vi driver bigård och skapar förutsättningar för boplater samt mat för pollinerare. 
  • Inom alla verksamheter arbetar vi med att minska onödiga inköp och långa transporter. 

Klimatförändringen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Arbetet med denna utmaning måste få genomslag i samhällsutvecklingen och få oss att ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa: för skapelsens skull, för livets skull...

Ett biskopsbrev för klimatet

Har du frågor?

Malin Sjödén

Södra Tjusts pastorat

Odlingspedagog