Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Blackstad kyrkogård

Kyrkogården anlades i samband med kyrkans uppförande i slutet av 1700-talet. År 1791 byggdes stenmuren kring kyrkogården.

fakta blackstad kyrkogård

Antal gravplatser: 609 st
Yta: 0.73 hektar
Gravskick: Jordbegravning, urngravar, minneslund och askgravplats.
Besöksadress: Blackstad kyrkogård, Kyrkbacken, 593 76 Blackstad

Vrituell rundvandring

Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Vänligen kontakta oss via mail/telefon i första hand.

Telefon: 0490-842 06
Post- och besöksadress: Hornsvägen 30, 593 93, Västervik
E-postadress: sodratjust.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Öppettider:
Måndag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Tisdag  10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Onsdag 13.30-15.30
Torsdag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Fredag 10.00-12.00.