Meny

Blackstad kyrkogård

Kyrkogården anlades i samband med kyrkans uppförande i slutet av 1700-talet. År 1791 byggdes stenmuren kring kyrkogården.

Vrituell rundvandring
Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

Antal gravplatser på Blackstads kyrkogård: 609 st
Yta: 0.73 ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar, minneslund samt askgravplats.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta:   

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik
 
Telefon 0490-842 06
E-post till kyrkogårdsförvaltningen

Besöksadress:
Blackstad kyrkogård
Kyrkbacken                                                                                                    
593 76 Blackstad