Gravskötsel

Vill du ha hjälp med plantering och skötsel av gravplatsen?

Ansvar för gravskötsel 

Ansvaret för skötseln av kyrkogårdens allmänna ytor ligger på kyrkogårdsförvaltningen, men det är gravrättsinnehavarens ansvar att ta hand om den enskilda gravplatsen. Det är bara i samband med kistgrav och urngrav som gravytan behöver skötas av någon anhörig.

Boka gravskötsel

Om du inte har möjlighet att sköta gravytan själv kan du mot en avgift beställa skötsel hos kyrkogårdsförvaltningen. Avgiftens storlek beror på vilka tjänster du väljer, gravplatsens storlek och om gravplatsen är inramad eller ligger i sammanhängande gräsyta. För att ge oss möjlighet att påbörja skötsel och utföra plantering i rätt tid bör beställningar göras senast i december månad inför nästkommande år. 

Du kan antingen beställa skötselavtal eller avräkningsavtal. Skötselavtalet är 1-årigt och erbjudande om förlängning av avtalet skickas ut i början av varje nytt år. Obetalt erbjudande medför att vårt åtagande upphör, vi skickar ingen påminnelse. Avräkningavtalet tecknas för minst fyra år eller längre. 

Övriga arbeten på gravplatsen

Vi kan även åta oss enskilda arbeten på gravplatsen. Det kan exempelvis vara rengöring av gravsten. Kostnaden är 330 kr/timme. Be expeditionen om en kostnadsberäkning.

Priser och mer information

Priser och mer information hittar du här: Tjänster och avgifter 2021. 

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Vänligen kontakta oss via mail/telefon i första hand.

Telefon: 0490-842 06
Post- och besöksadress: Hornsvägen 30, 593 93, Västervik
E-postadress: sodratjust.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Öppettider:
Måndag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Tisdag  10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Onsdag 13.30-15.30
Torsdag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Fredag 10.00-12.00.