Foto: Unsplash

Behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

 Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

 Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Södra Tjusts pastorats dataskyddsombud
Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

GDPR: Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Södra Tjusts pastorat tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet. Vårt syfte med detta är att dokumentera verksamheten och bevara bild- och filmmaterialet för arkivändamål och framtida forskning. 

GDPR: Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Vi behöver behandla dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna gå i vår barngrupp.

GDPR: Om du bokar en begravningsgudstjänst

När du bokar en begravningsgudstjänst kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter. Det huvudsakliga syftet med att dina personuppgifter är att vi ska kunna administrera och förrätta begravningsgudstjänst och gravsättning.

GDPR: Om ditt barn ska döpas hos oss

Ett barn får döpas när båda vårdnadshavarna begär att ett barn ska döpas till kristen tro.

GDPR: Om du ska döpas hos oss

För att du ska kunna döpas hos Södra Tjusts pastorat behöver vi behandla dina personuppgifter.

GDPR: Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Det är Södra Tjusts pastorat som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom pastoratets geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan.  

GDPR: Om du skickar e-post till oss

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom Södra Tjusts pastorat.

GDPR: Hur vi hanterar handlingar

Handlingar hos Svenska kyrkan är uppdelade i två kategorier: vissa typer av allmänna handlingar samt handlingar som inkommit till eller upprättats hos Svenska kyrkan efter den 1 januari 2000.

GDPR: Inför och under konfirmation

Vi behöver behandla ungdoms och vårdnadshavares personuppgifter för att ungdomen ska kunna konfirmera sig.

GDPR: Om du söker jobb hos oss

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter.

GDPR: Om du anmäler dig till en kurs hos oss

Om du anmält dig till en kurs som Södra Tjusts pastorat ska hålla har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta.

GDPR: Om du är medlem i Svenska kyrkan

Om du är medlem i Svenska kyrkan och bosatt inom Södra Tjusts pastorats område behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter.

GDPR: Om du bokar en av våra lokaler

När du bokar en av Södra Tjusts lokaler kommer vi att be om vissa personuppgifter för att vi ska kunna administrera lokalbokningen och kontakta dig vid behov.

GDPR: Om du tar emot månadsprogram från oss

Om du anmält dig till Södra Tjusts pastorats måndagsprogram har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna skicka dig det nyhetsbrev du har anmält dig till.

GDPR: Om du använder Swish för betalning hos oss

Vi är anslutna till Swish för att kunna hantera och underlätta vissa betalningar. Om du betalar med Swish hos oss går betalningen genom Swish och din bank innan pengarna sätts in på vårt konto.

GDPR: Om du interagerar med oss på sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook och Instagram samt på YouTube. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar.

GDPR: Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Det är Södra Tjusts pastorat som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom pastoratets geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan

GDPR: Om ni ska viga er hos oss

Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra vigseln, vilket inkluderar exempelvis bokning av lokal och resurser för vigseln, anteckningar som förs under vigselsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen.

GDPR: Om du är med i en av våra vuxengrupper

Vi behöver behandla dina (och i vissa fall en anhörigs) personuppgifter för att du ska kunna delta i vår grupp.