Så behandlar Södra Tjusts pastorat dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsombud

Erika Malmberg
dataskyddsombud@intechrity.se
072-549 64 34