Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Södra Tjusts pastorat Besöks- och postadress: Hospitalsgatan 14, 59333 VÄSTERVIK Telefon: +46(490)84200 E-post till Södra Tjusts pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse.

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift (att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission) blir utförd.

Kyrkorådet leder och samordnar pastoratets förvaltning.
Kyrkorådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på pastoratets ekonomiska ställning.

Det är kyrkofullmäktige som väljer ledamöter och ersättare i kyrkorådet. Södra Tjusts pastorats kyrkoråd består av 15 ledamöter och 15 ersättare, förutom kyrkoherden som är självskriven ledamot.

Kyrkorådet sammanträder sista onsdagen i varje månad, med undantag för månaderna juni och juli.

Kyrkoherde
Karin Björk     

Ordförande
Sven-Gunnar Persson

Vice ordförande 
Lennart Petersson

Ledamöter 
Kajsa Andersson
Jan Björklund
Jan Brandel
Marcus Brännström
Tina Erixon
Lena Folckner
Eva-Lena Fungmark
Jenny Gustavsson
Eivor Hagelin
Susanne Israel
Dan Larsen
Bertil Lundén
Inger Nilsson

Ersättare
Anders Björkman
Nils Carlsson
Yvonne Edvardsson
Jenny Gustavsson
Christer Gyllenstrand
Lars-Göran Hansson
Staffan Hederberg
Fayme Heybroek
Kenth Hirdeland
Olof Hjortvid
Kerstin Karlsson
Ove Leijonkvist
Gun-Britt Mattsson
Helén Sandberg
Rose-Marie Sköldsson
Anette Torstensson
Elisabet Östman

Sekreterare 
Lena Augustinsson