Kyrkoråd

Kyrkorådet kan ses som pastoratets styrelse som ansvarar för styrning, samordning och tillsyn inom pastoratet.

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift (att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission) blir utförd.

Kyrkorådet styr och samordnar pastoratets förvaltning. Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på pastoratets ekonomiska ställning.

Det är kyrkofullmäktige som väljer ledamöter och ersättare i kyrkorådet. Södra Tjusts pastorats kyrkoråd består av 15 ledamöter och 15 ersättare, förutom kyrkoherden som är självskriven ledamot.

Kyrkorådet sammanträder sista onsdagen i varje månad, med undantag för månaderna juni och juli.

Kyrkoherde
Karin Björk     

Ordförande
Sven-Gunnar Persson

Vice ordförande 
Kenth Hirdeland

Ledamöter 
Kajsa Andersson
Jan Björklund
Jan Brandel
Lena Folckner
Eva-Lena Fungmark
Jenny Gustavsson
Christer Gyllenstrand
Fayme Heybroek
Susanne Israel
Dan Larsen
Bertil Lundén
Inger Nilsson
Rose-Marie Sköldsson

Ersättare
Christina Axelsson
Anders Björkman
Jan-Peter Brinkby
Nils Carlsson
Eva-Marie Hansson
Staffan Hederberg
Lage Henning
Torgil Höckergård
Sten Johansson
Kerstin Karlsson
Kent Lundström
Gun-Britt Mattsson
Lennart Pettersson
Helén Sandberg
Anette Torstensson

Sekreterare 
Lena Augustinsson