Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoråd

Kyrkorådet kan ses som pastoratets styrelse som ansvarar för styrning, samordning och tillsyn inom pastoratet.

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift (att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission) blir utförd.

Kyrkorådet styr och samordnar pastoratets förvaltning. Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på pastoratets ekonomiska ställning.

Det är kyrkofullmäktige som väljer ledamöter och ersättare i kyrkorådet. Södra Tjusts pastorats kyrkoråd består av 15 ledamöter och 15 ersättare, förutom kyrkoherden som är självskriven ledamot.

Kyrkorådet sammanträder sista onsdagen i varje månad, med undantag för månaderna juni och juli.

Kyrkoherde
Karin Björk     

Ordförande
Sven-Gunnar Persson

Vice ordförande 
Lennart Petersson

Ledamöter 
Kajsa Andersson
Jan Björklund
Jan Brandel
Tina Erixon
Lena Folckner
Eva-Lena Fungmark
Jenny Gustavsson
Eivor Hagelin
Susanne Israel
Dan Larsen
Bertil Lundén
Inger Nilsson
Vakant plats

Ersättare
Anders Björkman
Nils Carlsson
Jenny Gustavsson
Christer Gyllenstrand
Staffan Hederberg
Fayme Heybroek
Kenth Hirdeland
Olof Hjortvid
Kerstin Karlsson
Ove Leijonkvist
Gun-Britt Mattsson
Helén Sandberg
Rose-Marie Sköldsson
Anette Torstensson
Elisabet Östman
Vakant
Vakant

Sekreterare 
Lena Augustinsson