Södra Tjusts pastorat

Prata med oss

Kontakt

Södra Tjusts pastorat Besöksadress: Hospitalsgatan 14, 59333 VÄSTERVIK Telefon: +46(490)84200 E-post till Södra Tjusts pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoråd


Kyrkorådet är pastoratets styrelse.

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift (att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission) blir utförd.

Kyrkorådet leder och samordnar pastoratets förvaltning.
Kyrkorådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på pastoratets ekonomiska ställning.

Det är kyrkofullmäktige som väljer ledamöter och ersättare i kyrkorådet. Södra Tjusts pastorats kyrkoråd består av 16 ledamöter och 16 ersättare, förutom kyrkoherden som är självskriven ledamot.

Kyrkorådet sammanträder sista onsdagen i varje månad, med undantag för månaderna juni och juli.

Kyrkoherde
Karin Björk     

Ordförande
Sven-Gunnar Persson

Vice ordförande 
Kajsa Andersson

Ledamöter 
Jan Björklund
Anders Björkman
Marcus Brännström
Nils Carlsson
Eva-Lena Fungmark
Susanne Israel
Bertil Lundén
Susanne Lönn
Inger Nilsson
Anita Tejle Andersson
Christer Gyllenstrand 
Jan-Peter Brinkby
Fredrik Barnekow
Lennart Petersson

Ersättare
Eivor Hagelin
Staffan Hederberg
Lena Folckner
John Karlqvist
Sölve Eriksson
Bert Johansson
Kerstin Karlsson
Margareta Holgersson
Sven Oskarsson
Conny Tyrberg
Evy Hult
Jan Brandel
Lars-Göran Hansson
Ove Leijonqvist
Elisabet Östman
Poul Larsen

Sekreterare 
Lena Augustinsson 

Fastighetsansvarig
Peter Gevsjö                                                       

Kyrkogårdschef
Peter Springfeldt

Begravningsombud
Bror-Tommy Sturk Västerviks kommun                                                                                                       

Matti Wahlström
Oskarshamns kommun