Misterhult kyrkogård

Misterhults kyrkogård består av fyra klart urskiljbara delar; Gamla kyrkogården, Stora kyrkogården (kring kyrkan), Norra kyrkogården och Ängskyrkogården.

Vrituell rundvandring
Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

Antal gravplatser på Misterhults kyrkogård : 2257 st
Yta: 2,4 ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar, minneslund samt askgravlund.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta.

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik
 
Telefon 0490-842 06
E-post till kyrkogårdsförvaltningen  
 
Besöksadress:
Misterhults kyrkogård                                                            
Misterhultsvägen                                                                                        
572 95 Figeholm