Foto: Stefan Tolf /Södra Tjusts pastorat

Misterhult kyrkogård

Misterhults kyrkogård består av fyra klart urskiljbara delar; Gamla kyrkogården, Stora kyrkogården (kring kyrkan), Norra kyrkogården och Ängskyrkogården.

fakta misterhult kyrkogård

Antal gravplatser: 2257 st
Yta: 2,4 hektar
Gravskick: Jordbegravning, urngravar, minneslund och askgravlund.
Besöksadress: Misterhult kyrkogård, Misterhultsvägen, 572 95 Figeholm

Vrituell rundvandring

Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

På grund av smittspridning av Covid-19 i samhället ber vi dig att i första hand kontakta oss via telefon eller e-post. Undvik så långt som möjligt att göra fysiska besök. 

Telefon: 0490-842 06
Post- och besöksadress: Hornsvägen 30, 593 93, Västervik
E-postadress: sodratjust.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Öppettider:
Måndag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Tisdag  10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Onsdag 13.30-15.30
Torsdag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Fredag 10.00-12.00.