Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Misterhult kyrkogård

Misterhults kyrkogård består av fyra klart urskiljbara delar; Gamla kyrkogården, Stora kyrkogården (kring kyrkan), Norra kyrkogården och Ängskyrkogården.

Antal gravplatser på Misterhults kyrkogård : 2257 st
Yta: 2,4 ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar, minneslund samt askgravlund.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta.

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik
 
Telefon 0490-842 06
E-post till kyrkogårdsförvaltningen  
 
Besöksadress:
Misterhults kyrkogård                                                            
Misterhultsvägen                                                                                        
572 95 Figeholm