Foto: Malin Ekberg /Södra Tjusts pastorat

Hallingeberg kyrkogård

Lantmäteriets äldsta karta som avbildar kyrkan och kyrkogården är från 1706. Kyrkogården har under 1800-talet utvidgats tre gånger .

fakta hallingeberg kyrkogård

Antal gravplatser: 804 st
Yta: 1,1 hektar
Gravskick: Jordbegravning, urngravar, minneslund och askgravlund.
Besöksadress: Hallingebergs kyrkogård, Församlingshemmet 1, 594 91 Gamleby

Vrituell rundvandring

Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

På grund av smittspridning av Covid-19 i samhället ber vi dig att i första hand kontakta oss via telefon eller e-post. Undvik så långt som möjligt att göra fysiska besök. 

Telefon: 0490-842 06
Post- och besöksadress: Hornsvägen 30, 593 93, Västervik
E-postadress: sodratjust.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Öppettider:
Måndag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Tisdag  10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Onsdag 13.30-15.30
Torsdag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Fredag 10.00-12.00.