Hallingeberg kyrkogård

Lantmäteriets äldsta karta som avbildar kyrkan och kyrkogården är från 1706. Kyrkogården har under 1800-talet utvidgats tre gånger .

Vrituell rundvandring
Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

Antal gravplatser på Hallingebergs kyrkogård: 804 st
Yta: 1,1 ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar, minneslund samt askgravlund.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta:

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik

Telefon 0490-84206

E-post till kyrkogårdsförvaltningen

Besöksadress:
Hallingebergs kyrkogård                                                     
Församlingshemmet 1
594 91 Gamleby