Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hallingeberg kyrkogård

Lantmäteriets äldsta karta som avbildar kyrkan och kyrkogården är från 1706. Kyrkogården har under 1800-talet utvidgats tre gånger .

Antal gravplatser på Hallingebergs kyrkogård: 804 st
Yta: 1,1 ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar, minneslund samt askgravlund.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta:

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik

Telefon 0490-84206

E-post till kyrkogårdsförvaltningen

Besöksadress:
Hallingebergs kyrkogård                                                     
Församlingshemmet 1
594 91 Gamleby