Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mötesplats S:t Johannes

Välkommen till pastoratets diakonala center!

Här, på Tre bröders väg 9 i Västervik, kan du som besökare be i kapellet, samtala, ta en kopp kaffe på Café Mötesplatsen, eller delta i någon av de verksamheter som finns i lokalerna.

Café Mötesplatsen

Caféet har öppet måndagar kl 10.00 - 14.00. Inleds med andakt i kapellet.

Andakt med fika

Tisdagar kl 10.00.

Barnkör

Johannes barnkör barn 6-9 år, tisdagar kl 15.30-16.30
Anmälan till Malin-Cecilia: 0490-84216,
malin-cecilia.gynnerfelt@svenskakyrkan.se

Johanneskören

Onsdagar kl 19.00-20.30
Anmälan till Elisabeth Ingelberg 0490-842 30

Kreativ eftermiddag!

Torsdagar kl 14.30-17.00. En kreativ stund med målning, tovning och samvaro, med mera.

Gudstjänst

I normalfallet den fjärde söndagen i varje månad. Se Kyrkguiden i lokalpressen.

Övrig verksamhet

För studiecirklar, samtalsgrupper och annan tillfällig verksamhet, se hemsideskalendern nedan.

Samtal

Alla vi människor hamnar då och då i problematiska livssituationer då vi behöver någon att prata med.

Kyrkans personal har lång erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer. Om du behöver samtala med någon eller behöver annat stöd så är du välkommen att höra av dig till våra diakoner. De är vana att möta människor i olika situationer och de har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria.   

För tidsbokning, ring pastoratets diakoner

Eva Byström 0490-842 32
Anna Ekelund 0490-842 77
Clara Lundén 0490-842 07
Ulrika Hamrén 0490-842 62

Förslag på fler verksamheter

Saknar du någon verksamhet? Kontakta diakon Anna Ekelund tfn 0490-84 277. Kanske kan vi göra något tillsammans!                          

Samordnare

Anna Ekelund

Södra Tjusts pastorat

Diakon