Församlingsråd

Det finns ett församlingsråd i varje församling som planerar församlingens verksamhet lokalt.