Törnsfalls kyrkogård

Törnsfalls kyrka har medeltida anor med tornet från 1100-talet och långhus från omkring 1200-1300-tal. Lika länge som det har funnits en kyrka på platsen har det förmodligen även funnits en kyrkogård. Det finns uppgifter om att kyrkogården nyplanerades 1811 och sedan utvidgades 1864, 1898 och 1908, Den senaste utvidgningen efter ritningar av Erik Palmgård på Kalmar läns norra hushållningssällskap gjordes 1960.

Antal gravplatser på Törnsfalls kyrkogård: 556 st
Yta: 0.7ha.

På denna kyrkogård finns gravar för jordbegravning, urngravar, minneslund samt askgravlund.

Frågor angående gravplats och skötsel kontakta.

Södra Tjusts pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93 Västervik

Telefon 0490-842 06
E-post till kyrkogårdsförvaltningen

Besöksadress:
Törnsfalls kyrkogård                                                            
593 95 Västervik