Foto: Malin Ekberg /Södra Tjusts pastorat

Törnsfalls kyrkogård

Törnsfalls kyrka har medeltida anor med tornet från 1100-talet och långhus från omkring 1200-1300-tal. Lika länge som det har funnits en kyrka på platsen har det förmodligen även funnits en kyrkogård. Det finns uppgifter om att kyrkogården nyplanerades 1811 och sedan utvidgades 1864, 1898 och 1908, Den senaste utvidgningen efter ritningar av Erik Palmgård på Kalmar läns norra hushållningssällskap gjordes 1960.

fakta törnsfalls kyrkogård

Antal gravplatser: 556st
Yta: 0.7 hektar
Gravskick: Jordbegravning, urngravar, minneslund och askgravlund.
Besöksadress: Törnsfalls kyrkogård, 593 95 Västervik

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

På grund av smittspridning av Covid-19 i samhället ber vi dig att i första hand kontakta oss via telefon eller e-post. Undvik så långt som möjligt att göra fysiska besök. 

Telefon: 0490-842 06
Post- och besöksadress: Hornsvägen 30, 593 93, Västervik
E-postadress: sodratjust.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Öppettider:
Måndag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Tisdag  10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Onsdag 13.30-15.30
Torsdag 10.00-12.00 samt 13.30-15.30
Fredag 10.00-12.00.

Virtuell rundvandring

Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården. 

Virtuell rundvandring Törnsfall kyrkogård