Meny

Begravning

När någon avlider är det mycket man som anhörig behöver ta ställning till. På vår sida finner ni mycket information om gravskick, gravskötsel, ceremonier och rutiner för hur det går till i Södra Tjusts pastorat.

Val och önskemål i samband med begravning

När någon avlider är det viktigt att de anhöriga eller andra som ordnar med begravningen så långt som möjligt följer den avlidnes önskan om kremering och gravsättningen. Det kan handla om vilken gravplatstyp som ska väljas och om platsen för gravsättning.

Det finns inga krav, varken i begravningslagen eller annan lagstiftning, att man ska skriva ner sina önskemål om den egna begravningen, men det finns goda skäl att göra det.

Man kan fritt att formulera sin önskemål eller använda bilagan "mina önskemål" som ni finner här nedan. Det viktiga är att efterlevande får kännedom om den avlidnes önskemål om den egna begravningen. Dokumentet med önskemålen kan sedan förvaras hos till exempel en advokatbyrå, i ett bankfack eller i hemmet.

Nu finns även en skrift utgiven "om begravning" som finns att tillgå här nedan eller på kyrkogårdsförvaltningens expedition som bland annat handlar om begravning, gravsättning och ceremonier. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor.

Till dig som är anhörig

Om begravning - på svenska   Bilaga "mina önskemål"

Om Begravning - på engelska   including "my wishes"

Om begravning - på arabiska including منياتي

Om begravning - på finska including "Toiveeni hautajaisteni järjestämisestä"

Om begravning - på polska - "o pogrzebie, w tym o moich życzeniach"

Om begravning - på bosniska/kroatiska/serbiska (BKS) - including "my wishes"

Begrepp i begravningsverksamheten

Huvudmannen och begravningsbyråns ansvar