Begravning

I Sverige regleras begravningsverksamheten i en lag, begravningslagen (1990:1144), och i en förordning, begravningsförordningen (1990:1147). I begravningslagen defineras begravningsverksamhet som alla de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

När någon avlider är det mycket man som anhörig behöver ta ställning till. På vår sida finner ni mycket information om gravskick, gravskötsel, ceremonier och rutiner för hur det går till i Södra Tjusts pastorat.

Val och önskemål i samband med begravning

När någon avlider är det viktigt att de anhöriga eller andra som ordnar med begravningen så långt som möjligt följer den avlidnes önskan om kremering och gravsättningen. Det kan handla om vilken gravplatstyp som ska väljas och om platsen för gravsättning.

Det finns inga krav, varken i begravningslagen eller annan lagstiftning, att man ska skriva ner sina önskemål om den egna begravningen, men det finns goda skäl att göra det.

Man kan fritt att formulera sin önskemål eller använda bilagan "mina önskemål" som ni finner här nedan. Det viktiga är att efterlevande får kännedom om den avlidnes önskemål om den egna begravningen. Dokumentet med önskemålen kan sedan förvaras hos till exempel en advokatbyrå, i ett bankfack eller i hemmet.

Nu finns även en skrift utgiven "om begravning" som finns att tillgå här nedan eller på kyrkogårdsförvaltningens expedition som bland annat handlar om begravning, gravsättning och ceremonier. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor.

Till dig som är anhörig

Om begravning - på svenska   Bilaga "mina önskemål"

Om Begravning - på engelska   including "my wishes"

Om begravning - på arabiska including منياتي

Om begravning - på finska including "Toiveeni hautajaisteni järjestämisestä"

Om begravning - på polska - "o pogrzebie, w tym o moich życzeniach"

Om begravning - på bosniska/kroatiska/serbiska (BKS) - including "my wishes"

Alla måste gravsättas

Huvudmannen (kyrkogårdsförvaltningen) är skyldig att ordna gravplats åt alla folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Huvudmannen ska också ordna gravplats åt en dödfödd som avlidit efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan, om kvinnan är folkbokförd inom huvudmannens förvaltningsområde. Detsamma gäller en dödfödd som avlider för tjugoandra havandeskapsveckan, om kvinnan begär det och ett läkarintyg om dödsfallet lämnas till huvudmannen.

Det är viktigt att stoft efter avliden kremeras eller gravsätts så snart som möjligt. Den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och kremering eller gravsättning är en månad. Om det finns särskilda skäl så kan Skatteverket medge anstånd med kremering eller gravsättning.

Huvudregeln är att gravsättning ska ske på en begravningsplats. Efter tillstånd från länsstyrelsen finns det även möjlighet att strö aska på annan plats. Länsstyrelsen avgör då villkoren för utströende av aska. Aska ska gravsättas inom ett år efter kremeringen.