Svenska kyrkan i Norrköping

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60224 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon: +46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Svenska kyrkan i Norrköping

Nu arbetar vi med att modernisera vår webbplats. Vi ber er ha förståelse för att det kan förekomma brutna länkar och andra felaktigheter under en period. Vi beräknar att webbsidan åter är fullt fungerande till starten på hösten.

Svenska kyrkan möter ungefär två miljoner barn varje år. Hälften av dessa möten sker i kyrkans egen verksamhet, som körer, babysångsgrupper, konfirmand- och ungdomsgrupper och mycket annat. Andra kommer till kyrkans öppna förskolor, caféer och fritidsgårdar eller besöker kyrkan till exempel på jul- och påskvandringar som ett fördjupningsmoment i undervisning. Barnperspektivet ska genomsyra församlingsarbetet och att barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Barn och familj

Svenska kyrkan möter ungefär två miljoner barn varje år. Hälften av dessa möten sker i kyrkans egen verksamhet, som körer, babysångsgrupper, konfirmand- och ungdomsgrupper och mycket annat. Andra kommer till kyrkans öppna förskolor, caféer och fritidsgårdar eller besöker kyrkan till exempel på jul- och påskvandringar som ett fördjupningsmoment i undervisning. Barnperspektivet ska genomsyra församlingsarbetet och att barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Svenska kyrkan är Sveriges största arrangör av musikevenemang. Kyrkan står för en tredjedel av konsertutbudet i landet och bidrar till ett levande kulturliv. Musiklivet inom Svenska kyrkan är mer omfattande än i någon annan musikinstitution i Sverige och har en unik geografisk spridning och tillgänglighet. Här finns allt från baby- och småbarnssång till körer samt
orkester- och ensembleverksamhet. Här i Norrköping finns nära 40 olika kyrkokörer.

Musik

Svenska kyrkan är Sveriges största arrangör av musikevenemang. Kyrkan står för en tredjedel av konsertutbudet i landet och bidrar till ett levande kulturliv. Musiklivet inom Svenska kyrkan är mer omfattande än i någon annan musikinstitution i Sverige och har en unik geografisk spridning och tillgänglighet. Här finns allt från baby- och småbarnssång till körer samt orkester- och ensembleverksamhet. Här i Norrköping finns nära 40 olika kyrkokörer.

Aktuellt från Svenska kyrkan i Norrköping