En präst i vit kåpa häller vatten i Uppsala domkyrkas dopfunt. Ärkebiskop Antje Jackelén står bredvid.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop eller konfirmation som vuxen i Norrköping

Blev du inte konfirmerad som tonåring? Är du inte döpt men skulle vilja? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att döpas och/eller konfirmeras som vuxen.

Katekumenat

En möjlighet att konfirmeras som vuxen är att komma med i någon av våra Katekumenatgrupper. Katekumenat brukar kallas "Vuxen väg till tro". Det innebär att du får möjlighet att reflektera kring livet och att finna och fördjupa din tro. Att delta i en katekumenatgrupp behöver inte leda till dop eller konfirmation och även du som redan är döpt och konfirmerad är välkommen att komma med i en katekumenatgrupp. Du kan också döpa dig och konfirmera dig utan att delta i en katekumenatgrupp. Dock ska du vara döpt för att kunna konfirmera dig, eftersom konfirmation är en bekräftelse av dopet. 

Kontaktpersoner för våra Katekumenat:

Kolmårdens församling

Eva Nilsson, tel. 011-24 12 84, e-post eva.k.nilsson@svenskakyrkan.se

S:t Johannes församling

Tel: 011-24 13 00, e-post: stjohannes.forsamling@svenskakyrkan.se

S:t Olofs församling

Henning Plath, tel: 011-241412, e-post: henning.plath@svenskakyrkan.se

Kontaka din församlingsexpedition om du vill döpa dig eller konfirmera dig utan att gå med i en Katekumenatgrupp. 

HITTA DIN FÖRSAMLING

Du kan enkelt hitta vilken församling du bor i genom att gå till sidan Sök församling och skriva in din adress.

Kontakt till Svenska kyrkan i Norrköping

Här hittar du kontaktuppgifter till Svenska kyrkan Norrköpings olika enheter, Kyrkogårdsförvaltningen, alla församlingar och DC - Diakonicentrum samt all personal i pastoratet. Välkommen att höra av dig!