Meny

Skogängsgårdens kyrka

Skogängsgården, Kullerstads församlingshem, ligger vackert inbäddad i lummig grönska på bekvämt gångavstånd från skogskyrkogårdens mäktiga stillhet. Skogängsgården invigdes 1990. Tel: 011-24 11 00

Beslut om begränsat antal besökare och deltagare i norrköpings pastorats kyrkorum, kapell och lokaler 200824

Från och med den 24/8 2020 gäller följande beslut om begränsat antal deltagare eller besökare i våra kyrkorum, kapell och lokaler. Antalet besökare får inte överskridas vid ett och samma tillfälle.

 

Kyrkor i Norrköpings pastorat

 

Borgs församling
• Borgs kyrka 45 personer
• Kimstads kyrka 30 personer
• Klockargårdens kyrka 20 personer
• Kullerstads kyrka 20 personer
• Skogängsgården 20 personer
• Söderledskyrkan 30 personer
• Vånga kyrka 45 personer

 

Kolmårdens församling
• Krokeks kyrka 45 personer
• Kvarsebo kyrka 30 personer
• Kvillinge kyrka 45 personer
• Simonstorps kyrka 20 personer
• Svärtinge kyrka 20 personer
• Ättetorps kyrka 20 personer
• Östra Eneby kyrka 30 personer

 

S:t Johannes församling
• Navestad kyrka 10 personer
• S:t Johannes kyrka 45 personer
• Styrstads kyrka 30 personer
• Tingstads kyrka 20 personer

 

S:t Olofs församling
• Lindö kapell 20 personer
• Hedvigs kyrka 45 personer
• Olai kyrka 45 personer

 

Gravkapell i Norrköping pastorat

 

• Borgsmo kapell 20 personer
• Himmelstalunds kapell 40 personer
• Kullerstad skogskapell 20 personer
• Matteus kapell 20 personer
• Norra kapellet 30 personer

 

Lokaler för minnesstunder och dopkaffen

 

Borgs församling
• Bergsmansgården, Vånga 20 personer
• Borgs kyrkstuga 20 personer
• Kimstads församlingshem 30 personer
• Klockargården, Stora salen 30 personer
• Skogängsgården, Stora salen 30 personer
• Skärkinds församlingshem 10 personer i varje rum,
20 personer om man använder båda rummen.
• Söderledskyrkan, Stora salen 30 personer

 

Kolmårdens församling
• Krokek, Orrekullegården, Stora salen 45 personer
• Krokek, Orrekullagården Samkvämsrummet 10 personer
• Kvarsebo, Christinagården 20 personer
• Svärtinge kyrka, Stora salen 20 personer
• Ättetorps kyrkan-Jennerrummet 20 personer
• Ättetorps kyrkan-Blå salen 45 personer
• Östra Enebey församlingshem, Bråvallasalen 45 personer
• Östra Eneby, Enebysalen 20 personer

 

S:t Johannes församling
• Navestad kyrka, Stora salen 30 personer
• Styrstadsgården 30 personer i Stora salen,
45 personer om man sitter i olika rum

 

S:t Olofs församling
• Lindö församlingshem 10 personer
• Matteussalen (Plankgatan) 20 personer
• Nya Matteus (vid Matteus kyrka) 45 personer
• Olaisalen 30 personer
• Väktarsalen 45 personer

I dag har skärblackaborna svårt att tänka sig tätorten utan församlingshemmet där verksamheten är livlig alla veckans dagar. Utöver regelbundna gudstjänster utnyttjas de rymliga lokalerna för allsköns hobbyaktiviteter av alla åldrar från småttingar till pensionärer.

Skillnaden är markant från tiden före Skogängsgårdens tillkomst. Efter att ha haft såväl kansli som samlingslokaler på skilda ställen runt om i Skärblacka samlades verksamheten 1977 i den ombyggda gamla skolan bredvid Kullerstads kyrka. Det var redan från början en provisorisk lösning bland annat beroende på avståndet från centrum. I 13 år fungerade Kullerstadsgården innan flyttlasset gick till Skogängsgården belägen på mark som ägdes av kyrkan.

Ändamålsenligt
Den mest drivande kraften i etableringen av det nya församlingshemmet var kyrkorådets dåvarande ordförande Karl-Gunnar Johansson tillika ledamot i kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige. Han hävdade med eftertryck att varje församling skulle ha tillgång till ett ändamålsenligt församlingshem.

I planeringen av Skogängsgården inbjöds församlingsmedlemmarna att komma med förslag och önskemål. Många av dessa kunde förverkligas och nu, när Skogängsgården uppnått myndighetsålder, kan konstateras att den noggranna planeringsprocessen var förtjänstfullt genomförd. Den visionära målsättningen har infriats, Skogängsgården är lika ändamålsenlig 2010 som 1990. Och tystnat har sedan länge protesterna från blåbärsplockare som tyckte att byggnaden inkräktade på ”deras” mark.

Flitigt använt
Otaliga är de dopfester, födelsedagsjubileum, bröllopsmiddagar och begravningssamkväm som ägt rum i samlingslokalen med plats för ett 250-tal gäster. Ett bonus är de ”rusa-runt-rum” som finns en trappa ned, idealiska för barn med spring i benen när maten är uppäten.

Gudstjänster och andra kyrkliga förrättningar äger rum i kyrksalen som officiellt invigdes av biskop Martin Lind den 14 oktober 2010. Det är en ljus och luftig skapelse med bra akustik. På en av väggarna finns ett verk i lappteknik av Anita Josefsson, Skärblacka, som inköptes 2009.

 

SKärkinds kyrka

Antal platser: 70

Parkeringsplats: Ja, 40 stycken

Handikappanpassad: Ja, lokalen är handikapsanpassad

Adress: Bergslagsvägen 15, 617 30 Skärblacka

Närmaste lokal: Församlingssalen ligger i samma hus och har plats för 60 personer. Det finns tillgång till två fullt utrustade kök och det finns 10 barnstolar att låna. Det finns också tillgång till audio-visuell utrustning.

KONTAKTA BORGS FÖRSAMLING

 
E-post: borgs.forsamling@svenskakyrkan.se
 
Telefon: 011-24 11 00


Församlingsexpeditionens telefon och besökstider:
Mån, tors och fre 09.00-12.00 (tisdagar och onsdagar stängt)