Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skogängsgårdens kyrka

Skogängsgården, Kullerstads församlingshem, ligger vackert inbäddad i lummig grönska på bekvämt gångavstånd från skogskyrkogårdens mäktiga stillhet. Skogängsgården invigdes 1990. Tel: 011-24 11 00

I dag har skärblackaborna svårt att tänka sig tätorten utan församlingshemmet där verksamheten är livlig alla veckans dagar. Utöver regelbundna gudstjänster utnyttjas de rymliga lokalerna för allsköns hobbyaktiviteter av alla åldrar från småttingar till pensionärer.

Skillnaden är markant från tiden före Skogängsgårdens tillkomst. Efter att ha haft såväl kansli som samlingslokaler på skilda ställen runt om i Skärblacka samlades verksamheten 1977 i den ombyggda gamla skolan bredvid Kullerstads kyrka. Det var redan från början en provisorisk lösning bland annat beroende på avståndet från centrum. I 13 år fungerade Kullerstadsgården innan flyttlasset gick till Skogängsgården belägen på mark som ägdes av kyrkan.

Ändamålsenligt
Den mest drivande kraften i etableringen av det nya församlingshemmet var kyrkorådets dåvarande ordförande Karl-Gunnar Johansson tillika ledamot i kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige. Han hävdade med eftertryck att varje församling skulle ha tillgång till ett ändamålsenligt församlingshem.

I planeringen av Skogängsgården inbjöds församlingsmedlemmarna att komma med förslag och önskemål. Många av dessa kunde förverkligas och nu, när Skogängsgården uppnått myndighetsålder, kan konstateras att den noggranna planeringsprocessen var förtjänstfullt genomförd. Den visionära målsättningen har infriats, Skogängsgården är lika ändamålsenlig 2010 som 1990. Och tystnat har sedan länge protesterna från blåbärsplockare som tyckte att byggnaden inkräktade på ”deras” mark.

Flitigt använt
Otaliga är de dopfester, födelsedagsjubileum, bröllopsmiddagar och begravningssamkväm som ägt rum i samlingslokalen med plats för ett 250-tal gäster. Ett bonus är de ”rusa-runt-rum” som finns en trappa ned, idealiska för barn med spring i benen när maten är uppäten.

Gudstjänster och andra kyrkliga förrättningar äger rum i kyrksalen som officiellt invigdes av biskop Martin Lind den 14 oktober 2010. Det är en ljus och luftig skapelse med bra akustik. På en av väggarna finns ett verk i lappteknik av Anita Josefsson, Skärblacka, som inköptes 2009.