Någon häller upp kaffe från en blommig termos till någon som håller fram sin kopp.
Foto: Nadine Minner /Ikon

Engagera dig i kyrkan i Norrköping

Svenska kyrkan behöver dig och ditt engagemang! Du kan engagera dig på olika sätt inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkan behöver volontärer och ideella under längre eller kortare perioder, till olika uppdrag. Du kan även engagera dig kyrkopolitiskt.

En glad kvinna i svart förkläde.

Engagera dig ideellt

Svenska kyrkan behöver volontärer och ideella under längre eller kortare perioder, både unga och äldre, till olika uppdrag. Det är inget livstidsuppdrag. Du kan välja mellan att göra något vid enstaka tillfällen, varje vecka, under en kort tid eller under en längre tidsperiod.

Engagera dig kyrkopolitiskt

Känner du engagemang för kyrkan och kanske för specifika sakfrågor? Är du drivande och vill förändra? Vill du skapa möjligheter för människor att hitta mötesplatser där de känner sig glada och trygga? Ett kyrkopolitiskt engagemang kan vara rätt väg för dig att gå.

Kyrkvärd

Vill du hjälpa till vid gudstjänster? Då kanske uppdraget som kyrkvärd skulle passa dig.