Kapell, kyrkogårdar och krematoriet

Kyrkogårdsförvaltningen förvaltar 23 kyrkogårdar, 7 kapell och ett krematorium.

Kyrkogårdar i Norrköping

I Norrköping finns 23 kyrkogårdar. Kyrkogårdarna är som öppna historiska arkiv. Hit har alla tillträde, och här finns ett botaniskt, arkitektoniskt, religiöst och etnologiskt kulturarv.

Kapellet är koret av en kyrka som byggdes på 1100-talet.

Kapell i Norrköping

Svenska kyrkan i Norrköping har sju kapell. De kan användas som alternativ till begravning i kyrkan.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten, man väljer då oftast en enklare kista.