Engagera dig kyrkopolitiskt

Känner du engagemang för kyrkan och kanske för specifika sakfrågor? Är du drivande och vill förändra? Vill du skapa möjligheter för människor att hitta mötesplatser där de känner sig glada och trygga? Ett kyrkopolitiskt engagemang kan vara rätt väg för dig att gå.

Inom kyrkopolitiken finns det flera olika nivåer. Inom Norrköpings pastorat kan man vara aktiv i kyrkorådet eller i kyrkofullmäktige, men också i församlingsråd.I Svenska kyrkan kan du engagera dig politiskt i någon nomineringsgrupp. En nomineringsgrupp kan utgöras av ett politiskt parti eller vara en grupp som är helt partipolitiskt obunden. Genom ditt engagemang i en nomineringsgrupp kan du bli vald till kyrkofullmäktige i Norrköpings pastorat.. Du blir vald genom det allmänna kyrkovalet som sker vart fjärde år. Kyrkofullmäktige utser sedan kyrkorådet, som bereder ärenden till kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige och kyrkorådet motsvarar riksdag och regering, där kyrkorådet är regeringen och kyrkofullmäktige är riksdag.

Du kan också engagera dig i ett församlingsråd. Församlingsrådet är församlingens styrelse. För att komma med i ett församlingsråd behöver du inte tillhöra en nomineringsgrupp. Församlingsråden ska utgöras av personer som är engagerade och vill påverka församlingens arbete. Församlingsrådet är partipolitiskt fritt.

Till församlingsrådet blir du vald genom en nomineringsprocess som sker i samband med kyrkoval vart fjärde år. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera dig till sitt församlingsråd.

församlingsråd

Borgs församlingsråd
Kolmårdens församlingsråd
S:t Johannes församlingsråd
S:t Olofs församlingsråd

Svenska kyrkan behöver dig och ditt engagemang!