Foto: Malin Singelsö

Våra kyrkogårdar

I Norrköping finns 23 kyrkogårdar. Kyrkogårdarna är som öppna historiska arkiv. Hit har alla tillträde, och här finns ett botaniskt, arkitektoniskt, religiöst och etnologiskt kulturarv.

Klicka på den kyrkogård du vill läsa mer om för att komma till en ny sida med mer information.

Instagram

Följ vårt dagliga arbete med att förvalta våra 23 kyrkogårdar på Instagram. (kyrkogardsforvaltningen_nkpg)