Foto: Matilda Eklöf

Borgs församling

Borgs församling sträcker sig från Vrinnevi i öster till Vånga i väster. Det är en mångfasetterad församling med gamla landsortskyrkor och moderna stadsdelskyrkor. De elva kyrkorummen i församlingen har var och en sin egen profil som påverkar när och hur de används.

Den nuvarande församlingen bildades 2010 och har cirka 35 anställda medarbetare med fyra olika arbetsställen: Borgs Klockargård i Klockaretorpet, Söderledskyrkan i Vilbergen, Skogängsgården i Skärblacka och Sjukhuskyrkan på Vrinnevisjukhuset.

Dessutom finns cirka 400 ideella medarbetare med olika uppdrag i församlingen som sjunger i kör, leder samtalsgrupper, är minior- eller konfirmandledare, ansvarar för kyrkkaffe eller sopplunch, är gudstjänstvärd och mycket annat. Församlingen är samarbetskyrka med EFS och samverkar också med Missionskyrkan i Vånga och Skärblacka samt med andra aktörer.

Gudstjänster firas på flera platser i församlingen under veckan. Varje söndag i Söderledskyrkan, varje söndag och varje onsdag i Klockargården samt cirka en gång i månaden i Skogängsgården. Dessutom firas ytterligare någon eller några gudstjänster varje sön- eller helgdag i Vånga, Kimstad eller Skärkind.

Borgs församling präglas av mötesplatser för alla åldrar där vi tillsammans ser, bekräftar och bär hopp. I församlingen finns ett stort barn-familj och ungdomsarbete med alltifrån sång- och musikgrupper för de minsta till barnkörer, öppna förskolor, scouter och ungdomsgrupper. Det finns även samtalsgrupper, körer, soppluncher, film-och lyrikkvällar för vuxna och daglediga.

BORGS FÖRSAMLING

Telefon: 011-24 11 00

Församlingsexpeditionens ordinarie telefon- och besökstider: 

Mån och tors 09.00-12.00, fre 09.00-11.30 (stängt tisdagar och onsdagar samt röda dagar)

E-post: borgs.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionens besöks- och postadress:
Wilhelm Wibergs gata 176, 603 77 Norrköping

Aktuellt i Borgs församling

Kyrkomusiker/musikpedagog till Borgs församling

Gillar du att leda kör? Barnkör, ungdomskör, kyrkokör eller körverksamhet i projektform. Hos oss finns stora möjligheter – välkommen till Borgs församling!

Ideella firades i Borgs församling

I slutet av augusti var det återigen dags för den årliga ideella festen i Borgs församling! Detta år höll vi till i vackra Vånga kyrka. Det blev en jättefin kväll då vi fick uppmärksamma alla ideella hos oss och det viktiga arbete som de gör! Tack för era insatser, ni behövs och gör skillnad ❤

Diakoni i Borgs församling

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. I Borgs församling har vi ett diakonilag som kan hjälpa dig som behöver stöd eller hjälp.

Borgs församlingsråd

Här hittar du mötesprotokoll och information om Borgs församlingsråd.

Norrköpings pastorat

Kontakt till Svenska kyrkan i Norrköping

Här hittar du kontaktuppgifter till Svenska kyrkan Norrköpings olika enheter, Kyrkogårdsförvaltningen, alla församlingar och DC - Diakonicentrum samt all personal i pastoratet. Välkommen att höra av dig!

Våra verksamheter

Varmt välkomna till Svenska kyrkan Norrköpings verksamheter och grupper. Här finns aktiviteter och mötesplatser för stora och små.

En präst hälsar på en konfirmand utanför en kyrka

Jobba i Norrköpings pastorat

Vill du skapa goda mötesplatser och göra skillnad i människors tro och liv? Välkommen till oss i Norrköping!