Foto: Matilda Eklöf

Borgs församling

Borgs församling sträcker sig från Vrinnevi i öster till Vånga i väster. Det är en mångfasetterad församling med gamla landsortskyrkor och moderna stadsdelskyrkor. De elva kyrkorummen i församlingen har var och en sin egen profil som påverkar när och hur de används.

Den nuvarande församlingen bildades 2010 och har cirka 35 anställda medarbetare med tre olika arbetsställen: Borgs Klockargård i Klockaretorpet, Söderledskyrkan i Vilbergen och Skogängsgården i Skärblacka.

Dessutom finns cirka 400 ideella medarbetare med olika uppdrag i församlingen som sjunger i kör, leder samtalsgrupper, är minior- eller konfirmandledare, ansvarar för kyrkkaffe eller sopplunch, är gudstjänstvärd och mycket annat. Församlingen är samarbetskyrka med EFS och samverkar också med Missionskyrkan i Vånga och Skärblacka samt med andra aktörer.

Gudstjänster firas på flera platser i församlingen under veckan. Varje söndag i Söderledskyrkan, varje söndag och varje onsdag i Klockargården samt cirka en gång i månaden i Skogängsgården. Dessutom firas ytterligare någon eller några gudstjänster varje sön- eller helgdag i Vånga, Kimstad eller Skärkind.

Borgs församling präglas av mötesplatser för alla åldrar där vi tillsammans ser, bekräftar och bär hopp. I församlingen finns ett stort barn-familj och ungdomsarbete med alltifrån sång- och musikgrupper för de minsta till barnkörer, öppna förskolor, scouter och ungdomsgrupper. Det finns även samtalsgrupper, körer, soppluncher, film-och lyrikkvällar för vuxna och daglediga.

BORGS FÖRSAMLING

Telefon: 011-24 11 00

Församlingsexpeditionens ordinarie telefon- och besökstider: 

Mån och tors 09.00-12.00, fre 09.00-11.30 (stängt tisdagar och onsdagar samt röda dagar)

E-post: borgs.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionens besöks- och postadress:
Wilhelm Wibergs gata 176, 603 77 Norrköping

Aktuellt i Borgs församling

Sommaräng med lavendel.

Musik i sommarkväll

Under sommaren anordnar Borgs församling en serie med konserter i Skärkinds kyrka, Borgs kyrka, Vånga kyrka och Kimstads församlingshem. Varmt välkommen!

Någon toppar sin skål soppa med lite örter.

Soppluncher i Borgs församling

Välkommen på sopplunch i Borgs församling! Här finns det fyra olika grupper där det bjuds på soppa, sällskap och social samvaro.

Besök på Matbanken i Norrköping

I tio år har Matbanken i Klockaretorpet delat ut mat till behövande familjer och personer i Norrköping. Arbetet är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Hela människan och Stadsmissionen. Vi gjorde ett besök i matbanken för att ta reda på mer om hur det går till och hur behovet ser ut.

Diakoni i Borgs församling

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. I Borgs församling har vi ett diakonilag som kan hjälpa dig som behöver stöd eller hjälp.

Borgs församlingsråd

Här hittar du mötesprotokoll och information om Borgs församlingsråd.

Norrköpings pastorat

Kontakt till Svenska kyrkan i Norrköping

Här hittar du kontaktuppgifter till Svenska kyrkan Norrköpings olika enheter, Kyrkogårdsförvaltningen, alla församlingar och DC - Diakonicentrum samt all personal i pastoratet. Välkommen att höra av dig!

Våra verksamheter

Varmt välkomna till Svenska kyrkan Norrköpings verksamheter och grupper. Här finns aktiviteter och mötesplatser för stora och små.

En präst hälsar på en konfirmand utanför en kyrka

Jobba i Norrköpings pastorat

Vill du skapa goda mötesplatser och göra skillnad i människors tro och liv? Välkommen till oss i Norrköping!