Borgs kyrkogård
Foto: Ingvar Anehed

Borgs kyrkogård

Borgs kyrkogård ligger runt Borgs kyrka som är belägen på en svag höjd strax söder om Norrköping. Det är en liten kyrkogård med båda gamla och nya gravplatser. Vid ingångens vänstra sida finns flera äldre gravstenar och många är i riktigt gott skick. På den högra sidan står två järnkors som tyvärr har blivit svårt angripna av rost. Inskriptionerna visar att de är från mitten av 1800-talet.

Här sker gravsättning i kistgrav och urngrav.