Administration, IT, kommunikation, ekonomi, fastighetsförvaltning, kyrkogårdsförvaltning och assistenter