Digitala gudstjänster och andakter

Här kan du se alla våra digitala gudstjänster och andakter

I osäkra tider försöker vi hitta sätt att ha social samvaro, gemenskap och bön. Samtal över telefon, chattar, vykort och brev. Matleveranser till behövande. Gudstjänster och andakter på nätet.

Se alla våra digitala gudstjänster på Svenska kyrkan i Norrköpings YouTube-kanal.

Söndagen före domsöndagen

Välkommen att fira digital gudstjänst från Styrstads kyrka

Söndagen efter Alla helgons dag

Välkommen att fira gudstjänst från Hedvigs kyrka på söndagen efter Alla helgons dag

Tjugonde söndagen efter trefaldighet

Välkommen att fira digital gudstjänst från S:t Johannes kyrka

Tacksägelsedagen

Välkommen att fira digital gudstjänst från S:t Olai kyrka

Femtonde söndagen efter Trefaldighet

Välkommen till digital gudstjänst från S:t Olai kyrka

Fjortonde söndagen efter trefaldighet

Välkommen att fira digital gudstjänst från Vånga kyrka

Tionde söndagen efter trefaldighet

Digital gudstjänst från Borgs kyrka

Nionde söndagen e. trefaldighet

Välkommen till friluftsgudstjänst i Kvarsebo.

En präst predikar mot en bakgrund av rött tegel och två ljus som brinner och ett kors på ett altare i bakgrunden.

Apostladagen

Välkommen till digital gudstjänst från Ättetorpskyrkan.

Den helige Johannes Döparens dag

Digital gudstjänst från S:t Johannes kyrka

Präst Eva Strannelid står och hälsar välkommen i förgrunden, men en smyckad kyrka i oskärpa i bakgrunden.

Heliga trefaldighets dag

Välkommen till digital gudstjänst i Kvarsebo kyrka.

Gudstjänst på pingstdagen

Välkommen till digital gudstjänst från S:t Olai kyrka

Präst Katarina Wändahl predikar framför ett altare smyckat med ljus och blommor.

Femte söndagen i påsktiden

Välkommen att fira digital gudstjänst från Svärtinge kyrka

Fjärde söndagen i påsktiden

Välkommen att fira digital gudstjänst från Hedvigs kyrka.

Präst Margareta Hagberg tänder Kristusljuset i Östra Eneby kyrka.

Påskdagen

Välkommen att fira digital gudstjänst denna påskdag.

Långfredag

Välkommen till digital gudstjänst på långfredagen från Söderledskyrkan

Midfastosöndagen

Välkommen att fira digital gudstjänst i Navestad kyrka.

Prästen Sigrid med interiören av Krokeks kyrka i bakgrunden.

3 söndagen i fastan

Välkommen att fira digital gudstjänst i Krokeks kyrka.

Kyndelmässodagen

Välkommen att fira digital gudstjänst från Simonstorps kyrka

Tredje söndagen efter Trettondagen

Välkommen att fira digital gudstjänst från Vånga kyrka