Digitala gudstjänster och andakter

Här kan du se pastoratets digitala gudstjänster och andakter

Första söndagen i advent

Välkommen att fira digital gudstjänst från Skärkinds kyrka

Alla själars dag

Välkommen att fira digital gudstjänst från Styrstad kyrka

Nittonde söndagen efter trefaldighet

Välkommen att fira digital gudstjänst i Hedvigs kyrka

Kaffestundens digitala andakt

Välkommen att fira digital andakt från Klockargården tillsammans med ideella från Kaffestunden.

Tacksägelsedagen

Välkommen att fira digital gudstjänst från Navestad kyrka.

Den helige Mikaels dag

Välkommen att fira digital gudstjänst från Svärtinge kyrka.

15:e söndagen efter trefaldighet

Välkommen till digital gudstjänst från Matteus kyrka

14:e söndagen efter trefaldighet

Välkommen att fira digital gudstjänst från Söderledskyrkan tillsammans med Sjukhuskyrkan och sjukhusdiakonerna Leena-Kaisa Wassberg och Per-Olof Engström.

Trettonde söndagen efter trefaldighet

Varmt välkommen till digital gudstjänst från Tingstad kyrka

Elfte söndagen efter Trefaldighet

Digital gudstjänst från Lindö kapell. Mirjam Revelj Andersson, Henning Plath, Jenny Stenberg och Emma Bruno medverkar.

Tionde söndagen efter trefaldighet

Välkommen att fira digital gudstjänst från Kimstad kyrka tillsammans med Liza Hagberg Lerner och Karin Rudholm.

Nionde söndagen efter trefaldighet

Välkommen att fira digital gudstjänst från S:t Johannes kyrka.

Kristi förklarings dag

Välkommen att fira gudstjänst på Kristi förklarings dag från Lindö kapell.

Sjätte söndagen efter Trefaldighet

Välkommen att fira digital gudstjänst från Söderledskyrkan!

Apostladagen

Välkommen att fira digital gudstjänst från Styrstad kyrka

Tredje söndagen efter trefaldighet

Välkommen att fira digital gudstjänst i S:t Olai kyrka

Midsommardagen

Välkommen att fira digital gudstjänst på midsommardagen från Klockargårdens kyrka.

Första söndagen efter trefaldighet

Välkommen att fira digital gudstjänst från Navestad kyrka

Vy över ett kor i kyrkan där en barnkör står uppställd på rad och sjunger och gör rörelser till musiken.

Heliga trefaldighets dag

Välkommen att fira digital gudstjänst från Kvarsebo kyrka.

Pingstsöndagen

Välkommen att fira digital gudstjänst från S:t Olai kyrka

Söndagen före pingst

Välkommen till digital gudstjänst för SMÅ & stora i Söderledskyrkan.

Bönsöndagen

Välkommen att fira digital gudstjänst från Styrstad kyrka.

Ett altare med påskliljor, brjörkris, krucifix och sex stycken höga altarljus. I bakgrunden anas det färgglada fönstret i koret.

Femte söndagen i påsktiden

Välkommen till Östra eneby kyrka och digital gudstjänst.

Fjärde söndagen i påsktiden

Välkommen att fira digital gudstjänst från Matteus kyrka

Tredje söndagen i påsktiden

Välkommen att fira lekmannaledd gudstjänst från Klockargården kyrka.

Andra söndagen i påsktiden

Välkommen att fira digital gudstjänst från Tingstad kyrka

Påskdagen

Välkommen att fira digital gudstjänst från Sjukhuskyrkan.

Ett altare med nattvard framdukad, sex altarljus och röda och vita blommor, som rosor och brudslöja. Kruxifixet står centrerat längst bak och altartavlan skymtar i bakgrunden.

Skärtorsdagen

Påskens gudstjänster inleds i Kvillinge kyrka.

Annandag påsk

Välkommen till digital gudstjänst från Matteus kyrka

Långfredagen

Välkommen att fira digital långfredagsgudstjänst från Tingstad kyrka

Palmsöndagen

Välkommen att fira digital gudstjänst från S:t Olai kyrka

Femte söndagen i fastan

Välkommen att fira digital gudstjänst från Söderledskyrkan.

Jungfru Marie bebådelsedag

Välkommen att fira digital gudstjänst från Navestad kyrka

Tredje söndagen i fastan

Digital gudstjänst från Svärtinge kyrka

Andra söndagen i fastan

Välkommen att fira digital gudstjänst från Hedvigs kyrka

Första söndagen i fastan

Välkommen att fira digital gudstjänst från Kullerstads kyrka

Fastlagssöndagen

Välkommen till digital gudstjänst i S:t Johannes kyrka den 27 februari 2022

Septuagesima

Välkommen att fira digital gudstjänst från S:t Olai kyrka.

Kyndelsmässodagen

Välkommen att fira digital gudstjänst från Klockargårdens kyrka.

Fjärde söndagen efter trettondedagen

Välkommen att fira digital gudstjänst från Styrstads kyrka.

3 sön e trettondagen

Välkommen till digital gudstjänst från Krokeks kyrka.

Andra söndagen efter Trettondedagen

Välkommen till digital gudstjänst från S:t Olai kyrka.

Första söndagen efter trettondedagen

Välkommen att fira digital gudstjänst från Söderledskyrkan

Trettondedag jul

Digital gudstjänst från Östra Eneby kyrka.

Söndagen efter nyår

Digital gudstjänst från Navestad kyrka

Digital nyårsandakt

Nyårsbön med orgelimprovisation från Hedvigs kyrka

Julotta 2021

Välkommen att fira digital julotta från Naturkyrkan i Kolmården.

Julgudstjänst

Välkommen att fira digital julgudstjänst från Kimstads kyrka

4 söndagen i advent

Välkommen att fira lekmannaledd gudstjänst från Kvarsebo kyrka

Tredje söndagen i advent

Digital gudstjänst från Tingstad kyrka