Våra verksamheter

Varmt välkomna till Svenska kyrkan Norrköpings verksamheter och grupper. Här finns aktiviteter och mötesplatser för stora och små. Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande barn-, ungdoms- och vuxenverksamhet.

Fira gudstjänst

I Svenska kyrkan i Norrköping firas gudstjänster i alla fyra församlingar varje söndag och ofta på andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Musik i kyrkan

I kyrkorna finns ett rikt musikliv med bland annat nära 40 olika kyrkokörer på alla nivåer och för alla åldrar.