Våra verksamheter

Svenska kyrkan i Norrköping har med anledning av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner gjort tillfälligt uppehåll på all ungdoms- och vuxenverksamhet. Barngrupper utan föräldrars närvaro och för barn upp till 15 år fortsätter att vara aktiva med max 8 deltagare vid varje tillfälle.

I Svenska kyrkan i Norrköping firas gudstjänster i alla fyra församlingar varje söndag och ofta på andra dagar också. 
En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Fira gudstjänst

I Svenska kyrkan i Norrköping firas gudstjänster i alla fyra församlingar varje söndag och ofta på andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

I kyrkorna finns ett rikt musikliv med bland annat nära 40 olika kyrkokörer på alla nivåer och för alla åldrar.

Musik i kyrkan

I kyrkorna finns ett rikt musikliv med bland annat nära 40 olika kyrkokörer på alla nivåer och för alla åldrar.