Meny

S:t Johannes församling

Verksamheter och grupper öppnar försiktigt upp från och med hösten 2020

Vissa av våra verksamheter och grupper kommer att öppnas upp och bli aktiva från och med hösten 2020, men med restriktioner och stor hänsyn till den rådande situationen gällande Corona-viruset. Håll utkik här på webben eller i appen Kyrkguiden som kontinuerligt uppdateras med information om vilka grupper och verksamheter som kommer att sätta igång. På webben kommer de grupper och verksamheter som blir aktiva att publiceras med ett startdatum vid respektive namn.

Be med oss, vi ber med dig

Kyrkklockorna ringer varje vardag i S:t Johannes kyrka kl. 12.00 för att påminna oss om att vi är en bedjande församling, oavsett var vi befinner oss.

Om du har ett böneämne du vill att vi tar med, skicka det till oss på mail stjohannes.forsamling@svenskakyrkan.se eller lämna det i krukan i kyrkan som vanligt.

Be gärna med oss där du är kl. 12.00.

I S:t Johannes församling är diakoni och integration viktiga byggstenar i arbetet då en stor del av församlingsborna är utländsk härkomst och/eller har en annan religion. Församlingsexpeditionen är belägen i Hageby.
Kontakt