S:t Johannes församling

BESLUT OM UPPEHÅLL I VERKSAMHETER OCH BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE i BARNGRUPPER

Från och med den 24 november 2020 har Svenska kyrkan i Norrköping med anledning av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner gjort tillfälligt uppehåll på all ungdoms- och vuxenverksamhet. Barngrupper utan föräldrars närvaro och för barn upp till 15 år fortsätter att vara aktiva med max 8 deltagare vid varje tillfälle.

På webben kommer de grupper och verksamheter som för närvarande har pausats att publiceras med ”TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL” vid respektive namn.

Be med oss, vi ber med dig

Kyrkklockorna ringer varje vardag i S:t Johannes kyrka kl. 12.00 för att påminna oss om att vi är en bedjande församling, oavsett var vi befinner oss.

Om du har ett böneämne du vill att vi tar med, skicka det till oss på mail stjohannes.forsamling@svenskakyrkan.se eller lämna det i krukan i kyrkan som vanligt.

Be gärna med oss där du är kl. 12.00.

I S:t Johannes församling är diakoni och integration viktiga byggstenar i arbetet då en stor del av församlingsborna är utländsk härkomst och/eller har en annan religion. Församlingsexpeditionen är belägen i Hageby.
Kontakt