Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vånga kyrka

I Vånga finns två kyrkobyggnader. En som fungerar som kyrka idag och en som tidigare har varit kyrka och under några år var gravkapell, men som nu sällan används. Den gamla kyrkan helgades åt S:t Olof och rester av den finns kvar öster om den nuvarande kyrkan. Tel: 011-24 11 00

Vånga kyrka uppfördes år 1866 men mycket har förändrats i den nuvarande kyrkan sedan dess. Runt 1951-1954 genomfördes en restaurering och 1959 träffades kyrkan av ett åskslag, vilket bara lämnade ytterväggarna kvar. Även kyrkklockorna förstördes i branden, men gick att återanvändas då de nya klockorna göts. Kyrkan återuppfördes sedan efter de ursprungliga ritningarna men med lite modernare inredning. I kyrkan finns nu även församlingssal med kök på den övre våningen.

Orgeln i Vånga kyrka är byggd av Marcussen & Søn och har 21 stämmor. Altaret är utfört av Stjärntorpsmarmor, vilket är Vångas egna stenart och predikstolen är byggd i tegel som sedan har putsats. Dopfunten i kyrkan är daterad 1661 och är troligen tillverkad i Vadstena eller Skänninge. Altartavlan föreställer Jesus, en knäböjande Tomas och lärjungarna och är målad av Johan Krouthén 1892.

Den som åker till Vånga och tar sig en tur till kyrkan upptäcker att kyrkogården ser ut att vara delad på mitten. En väg klyver den i två delar där kyrkan är på den ena och kapellet på den andra sidan. Den del som kapellet står på är den äldsta delen. Det var här kyrkan tidigare stod, och det är delar av den som nu är kapell.

Den här delen av kyrkogården domineras av två stora urnor i metall som tillhör friherren Carl Fridolf Mannerheim och hans fru Palæmona Sophie Mannerheim. De andra stenarna som finns här är i de flesta fall i gott skick och texterna berättar om tid som flytt. Som en markering av platsens avskildhet finns en mur med stenportal. Den här typen av portaler var vanliga in till kyrkogårdarna förr, men nuförtiden får de oftast ge vika för enklare grindar.

Den nyare delen av kyrkogården är välvårdad och gravvårdarna är blandade. En större gravvård med staket reser sig på kyrkans vänstra sida. Det är Carl Gustav Spens familjegrav. Bland de övriga stenarna är variationen stor både vad det gäller storlek och ålder. Kyrkogården är en intressant blandning av gammalt och nytt, väl värd en promenad.