Meny

Vånga kyrka

I Vånga finns två kyrkobyggnader. En som fungerar som kyrka idag och en som tidigare har varit kyrka och under några år var gravkapell, men som nu sällan används. Den gamla kyrkan helgades åt S:t Olof och rester av den finns kvar öster om den nuvarande kyrkan. Tel: 011-24 11 00

Beslut om begränsat antal besökare och deltagare i norrköpings pastorats kyrkorum, kapell och lokaler 200824

Från och med den 24/8 2020 gäller följande beslut om begränsat antal deltagare eller besökare i våra kyrkorum, kapell och lokaler. Antalet besökare får inte överskridas vid ett och samma tillfälle.

 

Kyrkor i Norrköpings pastorat

 

Borgs församling
• Borgs kyrka 45 personer
• Kimstads kyrka 30 personer
• Klockargårdens kyrka 20 personer
• Kullerstads kyrka 20 personer
• Skogängsgården 20 personer
• Söderledskyrkan 30 personer
• Vånga kyrka 45 personer

 

Kolmårdens församling
• Krokeks kyrka 45 personer
• Kvarsebo kyrka 30 personer
• Kvillinge kyrka 45 personer
• Simonstorps kyrka 20 personer
• Svärtinge kyrka 20 personer
• Ättetorps kyrka 20 personer
• Östra Eneby kyrka 30 personer

 

S:t Johannes församling
• Navestad kyrka 10 personer
• S:t Johannes kyrka 45 personer
• Styrstads kyrka 30 personer
• Tingstads kyrka 20 personer

 

S:t Olofs församling
• Lindö kapell 20 personer
• Hedvigs kyrka 45 personer
• Olai kyrka 45 personer

 

Gravkapell i Norrköping pastorat

 

• Borgsmo kapell 20 personer
• Himmelstalunds kapell 40 personer
• Kullerstad skogskapell 20 personer
• Matteus kapell 20 personer
• Norra kapellet 30 personer

 

Lokaler för minnesstunder och dopkaffen

 

Borgs församling
• Bergsmansgården, Vånga 20 personer
• Borgs kyrkstuga 20 personer
• Kimstads församlingshem 30 personer
• Klockargården, Stora salen 30 personer
• Skogängsgården, Stora salen 30 personer
• Skärkinds församlingshem 10 personer i varje rum,
20 personer om man använder båda rummen.
• Söderledskyrkan, Stora salen 30 personer

 

Kolmårdens församling
• Krokek, Orrekullegården, Stora salen 45 personer
• Krokek, Orrekullagården Samkvämsrummet 10 personer
• Kvarsebo, Christinagården 20 personer
• Svärtinge kyrka, Stora salen 20 personer
• Ättetorps kyrkan-Jennerrummet 20 personer
• Ättetorps kyrkan-Blå salen 45 personer
• Östra Enebey församlingshem, Bråvallasalen 45 personer
• Östra Eneby, Enebysalen 20 personer

 

S:t Johannes församling
• Navestad kyrka, Stora salen 30 personer
• Styrstadsgården 30 personer i Stora salen,
45 personer om man sitter i olika rum

 

S:t Olofs församling
• Lindö församlingshem 10 personer
• Matteussalen (Plankgatan) 20 personer
• Nya Matteus (vid Matteus kyrka) 45 personer
• Olaisalen 30 personer
• Väktarsalen 45 personer

Vånga kyrka uppfördes år 1866 men mycket har förändrats i den nuvarande kyrkan sedan dess. Runt 1951-1954 genomfördes en restaurering och 1959 träffades kyrkan av ett åskslag, vilket bara lämnade ytterväggarna kvar. Även kyrkklockorna förstördes i branden, men gick att återanvändas då de nya klockorna göts. Kyrkan återuppfördes sedan efter de ursprungliga ritningarna men med lite modernare inredning. I kyrkan finns nu även församlingssal med kök på den övre våningen.

Orgeln i Vånga kyrka är byggd av Marcussen & Søn och har 21 stämmor. Altaret är utfört av Stjärntorpsmarmor, vilket är Vångas egna stenart och predikstolen är byggd i tegel som sedan har putsats. Dopfunten i kyrkan är daterad 1661 och är troligen tillverkad i Vadstena eller Skänninge. Altartavlan föreställer Jesus, en knäböjande Tomas och lärjungarna och är målad av Johan Krouthén 1892.

Den som åker till Vånga och tar sig en tur till kyrkan upptäcker att kyrkogården ser ut att vara delad på mitten. En väg klyver den i två delar där kyrkan är på den ena och kapellet på den andra sidan. Den del som kapellet står på är den äldsta delen. Det var här kyrkan tidigare stod, och det är delar av den som nu är kapell.

Den här delen av kyrkogården domineras av två stora urnor i metall som tillhör friherren Carl Fridolf Mannerheim och hans fru Palæmona Sophie Mannerheim. De andra stenarna som finns här är i de flesta fall i gott skick och texterna berättar om tid som flytt. Som en markering av platsens avskildhet finns en mur med stenportal. Den här typen av portaler var vanliga in till kyrkogårdarna förr, men nuförtiden får de oftast ge vika för enklare grindar.

Den nyare delen av kyrkogården är välvårdad och gravvårdarna är blandade. En större gravvård med staket reser sig på kyrkans vänstra sida. Det är Carl Gustav Spens familjegrav. Bland de övriga stenarna är variationen stor både vad det gäller storlek och ålder. Kyrkogården är en intressant blandning av gammalt och nytt, väl värd en promenad.

 

SKärkinds kyrka

Antal platser: 400

Parkeringsplats: Ja, 20 stycken

Handikappanpassad: Nej, men HWC finns

Adress: Vångavägen 45A, 617 90 Skärblacka

Närmaste lokal: Bergsmansgården ligger på gångavstånd från kyrkan. Lokalen innehåller två samlingssalar, en större för 75 till 80 personer och en mindre för 20 till 25 personer. Till varje sal finns kök eller pentry och det finns 7 barnstolar att låna. Det finns även tillgång till audio-visuell utrustning.

KONTAKTA BORGS FÖRSAMLING

 
E-post: borgs.forsamling@svenskakyrkan.se
 
Telefon: 011-24 11 00


Församlingsexpeditionens telefon och besökstider:
Mån, tors och fre 09.00-12.00 (tisdagar och onsdagar stängt)