Simonstorps kyrkogård
Foto: Ingvar Anehed

Simonstorps kyrkogård

På Simonstorps kyrkogård finns både äldre och nyare gravar. Vissa gravstenar är så gamla att det kan vara svårt att läsa inskriptionerna på dem. En sten som sticker ut från de övriga är Gravers. Ovanpå stenen finns ett drakhuvud i metall som vajar till i vinden. De äldsta gravarna finns på kyrkans södra sida, här ligger också askgravlunden med skyltar som talar om vilka som fått sin sista vila här.

På kyrkans norra sida är kyrkogården mer traditionell. Här står gravstenarna i prydliga rader. 

Här sker gravsättning i kistgrav, urngrav, minneslund och i askgravlund.