Engagera dig ideellt

Svenska kyrkan behöver volontärer och ideella under längre eller kortare perioder, både unga och äldre, till olika uppdrag. Det är inget livstidsuppdrag. Du kan välja mellan att göra något vid enstaka tillfällen, varje vecka, under en kort tid eller under en längre tidsperiod.

Vi hoppas att du vill bidra med det du är intresserad av, till exempel ingå i en besöksgrupp, agera statist i någon pjäs, koka kaffe, vara kyrkvärd eller finnas med på familjeläktaren under IFKs matcher. Kanske vill och kan du göra något vi själva inte sett behov av ännu.

Kontakta oss så får du mer information om vad arbetet innebär och hur du går tillväga. Du är alltid välkommen och du behövs!