Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon: +46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakonicentrum - DC

En mötesplats och samtalsmottagning för ungdomar och unga vuxna

Mötesplats och samtalsmottagning för ungdomar och unga vuxna.

På Diakonicentrum arbetar vi med professionell operativ diakoni och vi vill vara ljusbärare mitt i unga människors liv och verklighet. På DC vill vi ge rum för det heliga med relationen och mötet i centrum.

Målet för vår verksamhet är att alla ungdomar och unga vuxna i Norrköping ska veta var de kan vända sig när livet är besvärligt och de behöver någon att prata med.

De som kommer till DC ska känna sig lyssnade på och vi vill förmedla att vi alla får vara dem vi är och alla är sedda, kända och älskade.

På Diakonicentrum arbetar vi med existentiell hälsa utifrån WHO:s åtta begrepp:

 1. Förundran
 2. Tro
 3. Andlig kontakt
 4. Meningen med livet
 5. Hoppfullhet
 6. Helhet
 7. Andlig styrka
 8. Harmoni och inre frid 

Vi använder oss medvetet av empowerment eftersom många av de som kommer till oss känner vanmakt och det vill vi vara med och ändra till egenmakt. Det handlar mycket om att ta ansvar för sig själv och sin situation.

Vi använder oss också av KASAM (känsla av sammanhang) eftersom vi förstår att människor behöver känna att livet och verkligheten är begriplig, hanterbar och meningsfull.

I våra möten med unga människor tänker vi också ”helhet” och att Gud talar direkt till människors hjärtan. Vi vill förmedla närvaro och hopp.

Vi erbjuder:  

 • Professionella samtal

 •  rePULSE-samtal (KBT-metod, färdighetsträning och impulskontroll)

 •  Konfirmandgrupp för unga vuxna

 •  Samordnar Pastoratsövergripande projekt

 •  Interreligiöst arbete

 • Runda bordet (Kraftsamling och samordning kring specifika frågor)

 • DC- mässa i sinnesroanda (Skapas i samverkan med referensgruppen, konfirmander, KRIS, Centrumkyrkan mfl)

 • Kostnadsfritt

 • Ingen registrering

 • Tystnadsplikt

DC har en referensgrupp med representanter från målgruppen med fokus på mångfald som är med och styr och formar vår verksamhet.

På DC driver vi och samverkar kring diakonala frågor lokalt och nationellt. Vi finns med och inspirerar och informerar om hur kyrkan kan bedriva operativ diakoni i samverkan med andra samhällsaktörer.

På DC vill vi bidra med ett nytt sätt att vara kyrka och till framtidens diakoni.

Öppettider för samtal
Måndag        10.00-18.30
Tisdag           13.00-17.00
Onsdag         10.00-18.30
Torsdag        10.00-18.00
Fredag          10.00-12.00

Vid behov kan vi erbjuda samtal på andra tider.

Telefontider måndag till fredag 12-14

Vuxensamtal
I nuläget kan vi tyvärr inte ta emot vuxna för samtal utan vi hänvisar människor över 30 år att ta kontakt med sin församling. 

Nu när Diakonicentrum blivit en permanent verksamhet konstaterar vi att DC är en vision som blivit verklighet och vi som arbetar här ser fram emot att tillsammans fortsätta att utveckla verksamheten och på så sätt bidra med att göra världen lite varmare och lite ljusare för dem som kommer till oss. 

Att lyssna till Guds hjärtslag! 

I glädjen, bland skratt och leenden, bär oss vid ditt hjärta, Gud.
I sorgen, bland tårar och smärta, bär oss vid ditt hjärta, Gud
I tröttheten bland leda och oro, bär oss vid ditt hjärta, Gud.
Gud, bär oss vid ditt hjärta.
När nya dagar och stunder möter, låt oss höra ditt hjärta slå. 

(Bön från Iona) 

KONTAKT Diakonicentrum - Dc

Besöksadress

S:t Persgatan 113,

Norrköping

 

Telefon

011-24 60 00
Viktoria Witt 011-24 10 53

SMS

070-29 62 667

Mail

dc@svenskakyrkan.se
viktoria.witt@svenskakyrkan.se

Facebook

DCDiakonicentrum

Bild: Niclas Fasth