Kyrka och samhälle

Svenska kyrkan i Norrköping vill bidra till ett gott liv för alla, oavsett vilka de är. Därför finns kyrkan på plats på många platser i samhället och samverkar med flera samhällsaktörer.

Gymnasiepräst i Norrköping

Svenska kyrkan i Norrköping samarbetar med personal från gymnasieskolorna för att tillsammans skapa en riktigt bra skoltid för gymnasieeleverna i Norrköping.

Kyrka-idrott i Norrköping

Svenska kyrkan i Norrköping arbetar aktivt för att finnas och verka på olika områden i samhället. Ett av dessa områden är idrotten där kyrkan deltar och stöttar flera föreningar i form av bland annat matchvärdar, familjedag, konfirmandgrupp och samarbeten.

En kvinnlig diakon och en man sitter ner och samtalar.

Häktesverksamhet i Norrköping

Vårt arbete bland utsatta människor grundar sig i evangeliet. Det är därför vi också finns på häktet i vår närhet.

Kyrka-Polis i samverkan i Norrköping

Arbetet som polis innebär många gånger både inre och yttre press. En polispräst kan hjälpa till med samtal, stöd och finnas till som en extra medmänniska. Polisprästen i Norrköping går att nå dygnet runt vid akuta ärenden och finns på plats i polishuset på torsdagar (dagtid).

Universitetskyrkan i Norrköping

Universitetskyrkan finns till för alla, oavsett vilken tro eller livsåskådning du har. Vi erbjuder stöd i form av bland annat enskilda samtal, samtalsgrupper och aktiviteter.

Samverkanspartners

Svenska kyrkan i Norrköping har värdefulla samverkanspartners. Tillsammans hjälps vi åt att verka som goda krafter och bygga ett gott samhälle för alla.