Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skärkinds kyrka

Redan 1829 beslutades om nybyggnad och ritningar beställdes av major Justus Weinberg, som gjort ritningar till åtskilliga klassicistiska kyrkor. Två år därefter beslöt man att anlita ekonomidirektören och byggmästaren Abraham Nyström från Hållingstorp i Kristberg (1789 - 1849). Han åtog sig enligt kontraktet att bygga den nya kyrkan för 8.500 riksd. banco utom material och dagsverken. Tel: 011-24 11 00

Av den gamla kyrkan i Skärkind finns idag bara koret kvar och från 1844 och framåt har det använts som gravkapell istället. Den nya kyrkan börjades byggas 1835 och ett år senare stod den klar. 1906 slog blixten ner och förstörde torn och klockor och även orgeln, men murarna gick att rädda. När man sedan skulle återställa kyrkan anskaffades ritningar av arkitekten Erik Lallerstedt. Den tidigare enkla empirekyrkan blev förvandlad till en jugenddekorerad egendom. År 1965 gjorde man en ny restaurering, då anordnade man även en liten kyrksal till konfirmanderna under en av läktarna.

Altaret idag pryds av ett bildskåp som tillverkades i Antwerpen omkring 1500. Dopfunten är av kalksten och skänktes till kyrkan 1679 av Joachim Siwers. Orgeln byggdes av Zetterquist & Son och har 14 stämmor.

Kyrkogården i Skärkind är inte lik andra kyrkogårdar. Den tronar lite upphöjd över det omgivande landskapet och allting på den står i ståtligt raka linjer. Kapellet liknar en sockerbit som någon ställt mitt i rutnätet. Allt är rakt och fyrkantigt, men omgivningarna gör att allt ändå känns mjukt. De mjuka fyrkanterna utgör en märklig paradox, men den fungerar.

Begravningsplatsen är lagd på en platå som höjs över marken med murar. Gissningsvis är den mycket gammal. Kapellet som står i mitten är koret av en kyrka som byggdes redan på 1100-talet. En del av de gamla inventarierna finns kvar, som till exempel dopfunten från medeltiden och ett Mariaskåp från 1400-talet. En vacker karmstol med ett medeltida utseende finns också i kapellet. Enligt legenden skulle den ha tillhört biskop Brask, men den exakta åldern är okänd. Dessutom finns ett stort revben. Tidigare påstod man att det kom från en jättinna som ska ha hetat ”jungfru Skära”, men när sagan testades mot vetenskapen visade det sig att det kom från en späckhuggare.