En kvinnlig diakon och en man sitter ner och samtalar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Häktesverksamhet i Norrköping

Vårt arbete bland utsatta människor grundar sig i evangeliet. Det är därför vi också finns på häktet i vår närhet.

Det huvudsakliga ansvaret för kyrkans verksamhet inom Kriminalvården i Norrköpingsområdet ligger hos S:t Olofs församling. Det är genom Sveriges Kristna Råd (SKR) som Nämnden för Andlig vård tillsätter (NAV) präster för uppdraget att verka inom häktet i närområdet.

Inom vårt området verkar vi på häktet på Stockholmsvägen. I häktet, som är ett restriktionshäkte, bedrivs i huvudsak själavård och enskilda andakter.