Foto: Fredrik Schlyter

Borgs kyrka

Borgs kyrka började byggas år 1801. Byggmästaren Caspar Seurling svarade för bygget som var avslutat år 1803.  På en inskriftstavla över kyrkans tornportal står det: "Under Konung Gustaf IV Adolphs regering nybyggdes denna Borg och Löths kyrka 1803" Tel: 011-24 11 00

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE vid FÖRRÄTTNINGAR PÅ GRUND AV HÅRDARE RESTRIKTIONER

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner från och med 24 november 2020 har Svenska kyrkan i Norrköping dop, vigslar och minnesstunder med max åtta personer, inklusive medverkande personal. På begravningsgudstjänster får deltagarantalet max vara 20 personer, exklusive medverkande personal.

Borgs kyrka är en typisk representant för det sengustavianska kyrkobyggnadsidealet: ett stort, ljust kyrkorum, sparsamt utsmyckat, en kyrka för predikan, helt främmande för varje slag av mysticism eller romantik. En restaurering i slutet av 1800-talet innebar delvis väsentliga förändringar av denna karaktär, bl.a genom att den slutna bänkinredningen slopades och färgsättningen förändrades. En restaurering 1939 innebar ett första steg mot ett återskapande av den ursprungliga karaktären.

Den senaste restaureringen, slutförd 1988 gav kyrkorummet åter en sluten bänkinredning samtidigt som altaruppsats och predikstol ommålades i anslutning till de ursprungliga färgerna. Det innebar också att koret utvidgades, att en ny dopplats ordnades i koret, ett fristående altare tillkom samt att sakristian nyinreddes.

Kyrkans altartavla, föreställande Kristi bergspredikan, är målad 1804 av Pehr Hörberg och skänkt av friherre E G Adelswärd, initiativtagaren till kyrkan. Omramningen till altartavlan är liksom predikstolen utförd av den kände och skicklige bildhuggaren C F Beurling i Norrköping och efter ritningar av Fredrik Bergstedt. 

Kyrkans orgel byggdes urprungligen år 1807 av Pehr Schiörlin från Linköping.  Orgelverket har ombyggts vid flera tillfällen, senast 1956. Läktarbarriärens målning är utförd av O Littorin i början av 1800-talet. Den föreställer kung Davids orkester.

BORGS kyrka

Antal platser: 200

Parkeringsplats: Ja, 50 till 100 stycken

Handikappanpassad: Nej, men HWC med gamla mått finns

Adress: Borgs kyrka 605 97, Norrköping

Närmaste lokal: Borgs kyrkstuga ligger på gångavstånd från kyrkan. Kyrkstugan rymmer ca 50 personer och det finns tillgång till fullt utrustat kök och porslin.

KONTAKTA BORGS FÖRSAMLING

 
E-post: borgs.forsamling@svenskakyrkan.se
 
Telefon: 011-24 11 00


Församlingsexpeditionens telefon och besökstider:
Mån, tors och fre 09.00-12.00 (tisdagar och onsdagar stängt)