Foto: Fredrik Schlyter

Våra kyrkor

Svenska kyrkan i Norrköping har inte mindre än 25 kyrkor och 7 kapell. Alla pastoratets fyra församlingar har sin unika karaktär men tillsammans skapar de en fantastisk enhet av mötesplatser och verksamheter som utgör Norrköpings pastorat.

Borgs församling

Borgs församling sträcker sig från Vrinnevi i öster till Vånga i väster. Det är en mångfasetterad församling med gamla landsortskyrkor och moderna stadsdelskyrkor. De elva kyrkorummen i församlingen har var och en sin egen profil som påverkar när och hur de används.

Kontakt

E-post: Borgs församling
Telefon: 011-24 11 00

Församlingsexpeditionens telefon- och besökstider: 
Mån, tors och fre 09.00-12.00 (stängt tisdagar och onsdagar).

Borgs kyrka

Borgs kyrka började byggas år 1801. Byggmästaren Caspar Seurling svarade för bygget som var avslutat år 1803.  På en inskriftstavla över kyrkans tornportal står det: "Under Konung Gustaf IV Adolphs regering nybyggdes denna Borg och Löths kyrka 1803" Tel: 011-24 11 00

Kimstads kyrka

Kimstads kyrka anses vara en av de ståtligaste barockkyrkorna i landet med anor från medeltiden. Det mest kännetecknande för kyrkans yttre är de båda ryttarfigurerna på takåsen. De före- ställer enligt legenden två prinsar, som kämpade om landets krona år 1060. Det sägs att denna kamp gav socknen namnet Kämpestad och sedan förändrats till Kimstad.

Klockargårdens kyrka

Klockaretorpets invånare har fått en glad kyrka. Här är högt i tak, här finns plats för stillhet och inre samling, för glädje och varm gemenskap. Arkitekturens lugna enkelhet stämmer till ro. Tel: 011-24 11 00

Kullerstad kyrka

I århundraden var Kullerstad socken en liten och fattig socken. Socknens äldre historia återspeglas tydligt i den gamla kyrkan som vittnar om sockenbornas strävan att ge sin kyrka en stabil soliditet och en enkel men värdig utsmyckning. Tel: 011-24 11 00

Någon håller en hand i sina vid en sjukhussäng.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient eller anhörig, men även för dig som har ditt dagliga arbete på Vrinnevisjukhuset.

Skärkinds kyrka (stängd för renovering)

Redan 1829 beslutades om nybyggnad och ritningar beställdes av major Justus Weinberg, som gjort ritningar till åtskilliga klassicistiska kyrkor. Två år därefter beslöt man att anlita ekonomidirektören och byggmästaren Abraham Nyström från Hållingstorp i Kristberg (1789 - 1849). Han åtog sig enligt kontraktet att bygga den nya kyrkan för 8.500 riksd. banco utom material och dagsverken. Tel: 011-24 11 00

Skogängsgårdens kyrka

Skogängsgården, Kullerstads församlingshem, ligger vackert inbäddad i lummig grönska på bekvämt gångavstånd från skogskyrkogårdens mäktiga stillhet. Skogängsgården invigdes 1990. Tel: 011-24 11 00

Söderledskyrkan

Söderledskyrkan med adress Vilbergsgatan 100 ligger vackert inbäddad i parkmiljö med den pulserande Söderleden som närmsta granne. Ögonmärke är det fristående kyrktornet utrustat med tre klockor i varierande storlek (200 kg, 300 kg, 500 kg stämda i D-, C- resp A-ton). Tel: 011-24 11 00

Vånga kyrka (stängd för renovering)

I Vånga finns två kyrkobyggnader. En som fungerar som kyrka idag och en som tidigare har varit kyrka och under några år var gravkapell, men som nu sällan används. Den gamla kyrkan helgades åt S:t Olof och rester av den finns kvar öster om den nuvarande kyrkan. Tel: 011-24 11 00

Kolmårdens församling

Kolmårdens församling är utbredd över norra delarna av Norrköping. Här finns bland annat Kolmårdskyrkan och Krokeks Ödekyrka som är speciella skatter i vårt kulturarv. Församlingsexpeditionen är belägen i Eneby.

Kontakt

E-post: Kolmårdens församling
Telefon: 011-24 12 00

Församlingsexpeditionens telefon- och besökstider: 
Mån och ons-fre 09.00-12.00 (stängt tisdagar och alla röda dagar)
Avvikande öppettider: Stängt 27 maj, 23 juni.

Naturkyrkan i Kolmården

Naturkyrkan i Kolmården, tidigare Kolmårdskyrkan, invigdes den 8 juni 1980 av den dåvarande biskopen i Linköping, Ragnar Askmark. Kung Carl XVI Gustaf är kyrkans beskyddare och har vid ett flertal tillfällen besökt kyrkan. Tel: 011-24 12 00

Krokeks kyrka

Krokeks gamla kyrka som brann ned 1889. Den nya kyrkan i Krokek uppfördes i nygotisk stil 1895–1896, enligt ritningar av Fritz Eckert. 1957 restaurerades kyrkan under ledning av arkitekt Kurt von Schmalensee. och 1984 genomfördes en renovering och tillbyggnad av Norrköpingsarkitekten Guy Sjöwall ritade och ledde detta arbete. Vapenhuset breddades, korets mittfönster togs fram och kyrkan morderiserades med väntrum, toaletter och handikapp anpassades. Det nya teglet för vapenhusets yttre importerades från Danmark. Tel: 011-24 12 00

Kvarsebo kyrka

Kvarsebo kyrka byggdes 1809. Kyrkans altartavla är målad 1810 av Pehr Hörberg och föreställer Kristus i Getsemane. Tel: 011-24 12 00

Kvillinge kyrka

Kvillinge kyrka byggdes på 1100-talet men är så ombyggd genom seklerna, att man idag mest ser en 1890-talskyrka. Tel: 011-24 12 00

Simonstorps kyrka

Simonstorps kyrka invigdes år 1650, och är den första kyrkan i den relativt unga socknen. Kyrkan är uppförd av liggtimmer och består av ett rektangulärt långhus med smalare, polygonalt kor i öster och kyrktorn i väster. Vid långhusets norra sida finns en korsarm. Sakristian är belägen i korsarmens norra del. Tornet smalnar av uppåt och kröns av en svängd huv med spira. Tak och tornhuv täcks med spån, fasaderna är klädda med träpanel. Tel: 011-24 12 00

Svärtinge kyrka

Svärtinge kyrka invigdes 18/9-1994 Tel: 011-24 12 00

Ättetorpskyrkan

Ättetorpskyrkan med församlingshem invigdes den 9 december 1962. Korets fönsterparti är komponerat av konstnären Jan Brazda efter en idé av kyrkoherden Oscar Ahlén. De fyra fälten i blått med gula kvadrater har motiv som symboliserar kyrkoårets fyra huvudtider. Tel: 011-24 12 00

Östra Eneby kyrka

På tornet till Östra Eneby kyrka kan man läsa "1100-1775". Det första årtalen säger oss något om kyrkans långa historia. Det andra årtalet, 1775, anger det år då tornet var färdigbyggt och ersatte en äldre klockstapel. Tel: 011-24 12 00

S:t Johannes församling

S:t Johannes församling ligger i den sydöstra delen av Norrköping och omfattar stadsdelarna Klingsberg, Ljura, Hageby, Navestad, Tingstad, Styrstad, Smedby, Rambodal och Brånnestad.

Kontakt

E-post: S:t Johannes församling
Telefon:
011-24 13 00

Församlingsexpeditionens telefon- och besökstider:
Mån, ons och tors 09.00-12.00 och 13.00-15.00 (stängt tisdagar och fredagar)

Navestad kyrka

Navestad kyrka finns mitt i Ringdansens Centrum i Norrköping. Det är en fin och enkel liten kyrka, med ljus och gemytlig miljö, som ligger i hjärtat av Navestad. Det finns mycket vilja och kärlek i kyrkans verksamhet som har ett stort fokus på gemenskap i området. Tel: 011-24 13 00

S:t Johannes kyrka

Ståtliga S:t Johannes kyrka tornar upp sig precis intill Hagebygatan i Norrköping. Kyrkan ligger vid den vackra och lummiga S:t Johannes kyrkogård. Tel: 011-24 13 00

Styrstad kyrka

Styrstad kyrka, med sin rika historia, ligger fint belägen i Styrstad kyrkby med vacker omnejd och utsikt. Tel: 011-24 13 00

Tingstad kyrka

Vackra Tingstad kyrka finns att hitta mellan Norrköping och Söderköping. Kyrkan har rötter från 1100-talet och har samlat människor till gudstjänst, dop, vigsel och begravning i århundraden. Tel: 011-24 13 00

S:t Olofs församling

S:t Olofs församling är innerstadsförsamlingen i Norrköping och omfattar även stadsdelen Lindö. Drygt 42 000 människor bor inom församlingen och nära 22 000 av invånarna är medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingsexpeditionen är belägen centralt på Skolgatan 12.

Kontakt

E-post: S:t Olofs församling
Telefon:
011-24 14 00

Församlingsexpeditionens telefon- och besökstider
Mån, ons, fre 09.00-12.00 och 13.00-15.00 och tors 13.00-15.00
(stängt tisdagar)

Hedvigs kyrka

Hedvigs kyrka ligger vid Tyska torget i centrala Norrköping, granne med Rådhuset och Grand Hotell.

Lindö kapell

Lindö kapell ligger i stadsdelen Lindö, vid den innersta delen av Bråviken. Lindö är ett villaområde med cirka 5000 invånare.

Matteus kyrka

Matteus kyrka invigdes 1892. Den är uppförd i nygotisk stil och ritad av arkitekten Helgo Zettervall. Kyrkan har nyligen blivit renoverad. Bland annat har högaltaret fått tillbaka sitt krön, dekorsnickerierna har återställts och dekormålningarna har restaurerats. Det 64 meter höga tornet är Norrköpings högsta punkt.

S:t Olai kyrka

S:t Olai kyrka är belägen i Olaiparken, ett stenkast från Drottninggatan.

Ett uppdukat bord syns i bild. På bordet står brinnande ljusrosa ljus, vaser med gröna växter och blåvita kaffekoppar med servetter instuckna i örat. I bakgrunden syns kvinnor som samtalar och dricker kaffe.

Våra församlingshem och lokaler

Här hittar du information om alla våra församlingshem och verksamhetslokaler.