Tingstads kyrkogård
Foto: Ingvar Anehed

Tingstads kyrkogård

På vägen mellan Norrköping och Söderköping ligger Tingstad kyrkogård. Kyrkogården är liten och gemytlig med gamla gravar. Kyrkogården har med stor sannolikhet använts som begravningsplats redan under 1200-talet. I mitten av 1900-talet hittades det runstenar från 1000-talet i trakten, som nu står uppställda på kyrkogården.

Bakom kyrkan ligger askgravlunden och askgravplatsen. Även minneslunden, den är enkel men den ligger fint vid muren där gullvivorna växer fritt.

Här sker gravsättning i kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund och askgravplats.