Fokus är på en barnkör som uppträder i Ättetorpskyrkan. I framkant ser man publik i bänkarna i lite oskärpa.

Kolmårdens församling

Kolmårdens församling ligger i norra delen av Norrköpings pastorat. Här finns hela nio kyrkor. Det är en stor församling med många mötesplatser och stor bredd, men också fast förankrad i det lokala livet. Från körer och konserter till gudstjänster och själavårdande samtal. Från 1100-tals kyrkan i Östra Eneby där spårvagnen passerar till Kvarsebo kyrka långt ut i Kolmården, nära Bråvikens strand.

Geografiskt sträcker sig församlingen från gränsen mot Finspång i väst till norr om Bråvikens mynning i öster. Norrut sträcker den sig några kilometer norr om sjön Fläten och upphör inte förrän Riksväg 55/56 lämnar länet och fortsätter in i Södermanland och Strängnäs stift. Åt söder omfattas delar av Norrköpings stad med Riksbron som yttersta sydspets. Här bor över 32 500 människor och 21 100 av dem tillhör Svenska kyrkan. 

Kolmårdens församling är organiserad i tre enheter: Svärtinge-Östra Eneby, Ättetorp-Kvillinge-Simonstorp och Krokek-Kvarsebo. Alla dessa namn är också en kyrka i församlingen. Utöver det finns kyrkorna Naturkyrkan i Kolmårdens samt Ödekyrkan i Krokek i församlingen. Enheterna sammanfaller med de pastorat som fanns före år 2010, vilket innebär en lång tradition bakåt. Inom varje enhet finns flera mötesplatser och gudstjänstfirande församlingar. Du hittar alla dessa mötesplatser och gudstjänster längst ner på den här sidan.

KOLMÅRDENS FÖRSAMLING

Telefon: 011-24 12 00

Församlingsexpeditionens ordinarie telefon- och besökstider: 

Mån och ons-fre 09.00-12.00 (stängt tisdagar och alla röda dagar)

E-post: kolmardens.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionens besöks- och postadress:
Heleneborgsgatan 36, 602 09 Norrköping

Aktuellt i Kolmårdens församling

Någon slevar upp soppa i en skål.

Soppluncher i Kolmårdens församling

Välkommen på sopplunch i Kolmårdens församling! Här finns det fyra olika grupper där det bjuds på soppa, sällskap och social samvaro.

Barnkläder och leksaker

Butiken TaGe

En lite annorlunda butik, där du som behöver kan ta och den som har över kan ge.

Kolmårdens församlingsråd

Här hittar du mötesprotokoll och information om Kolmårdens församlingsråd.

Norrköpings pastorat

Kontakt till Svenska kyrkan i Norrköping

Här hittar du kontaktuppgifter till Svenska kyrkan Norrköpings olika enheter, Kyrkogårdsförvaltningen, alla församlingar och DC - Diakonicentrum samt all personal i pastoratet. Välkommen att höra av dig!

Våra verksamheter

Varmt välkomna till Svenska kyrkan Norrköpings verksamheter och grupper. Här finns aktiviteter och mötesplatser för stora och små.

En präst hälsar på en konfirmand utanför en kyrka

Jobba i Norrköpings pastorat

Vill du skapa goda mötesplatser och göra skillnad i människors tro och liv? Välkommen till oss i Norrköping!