Öppen förskola

Alla är välkomna - du som är hemma med ditt barn, ditt barnbarn eller du som är dagmamma. Här ges möjlighet till social gemenskap och nya kontakter med andra barn och föräldrar. På öppen förskola kan vi tillsammans arbeta med att utveckla och stimulera barnens sinnen. Detta gör vi genom sång, musik och pyssel. Ofta har vi fika- eller fruktstunder.

CENTRUM

Öppen förskola

  • Måndagar 13.30-15.30 i Stallet (Fleminggatan 8)
  • Fredagar 09.00-11.00 i Stallet (Fleminggatan 8)

Kom och besök vår öppna förskola Stallet, som ligger i anslutning till kulturbyggnaden Hedvigs prästgård på Fleminggatan 8 (gå in via innergårdern). Här hittar vi på bus samt leker och sjunger med föräldrar och deras barn 0-6 år. Vid varje tillfälle samlas vi för gemenskap, fri lek och en liten sångstund. Vi samarbetar med BVC-Helsa Östertull. Kontakt: Emma Bruno 011-241421 eller emma.bruno@svenskakyrkan.se

LINDÖ

Öppen förskola, 0-6 år

  • Måndagar 9.30-11.00
  • Fredagar 9.30-11.00

Öppna förskolan är en mötesplats för barn (0-6 år) och deras föräldrar.
Vid varje tillfälle samlas vi för gemenskap, fri lek och en liten sångstund. Vi samarbetar med BVC-Helsa Östertull.
Kontakt/info: Nicoline Isebäck Andrée 011-241457 eller nicoline.andree@svenskakyrkan.se

SMEDBY

Öppen förskola

  • Måndagar 09.00-11.30 (31/10 har vi stängt pga höstlov), Ånestadsgatan 2 

Välkommen till öppen förskola på Ånestadsgatan! Vi välkomnar föräldrar och barn som är hemma på dagtid och vill träffa andra i samma situation. Kom när det passar under öppettiden. Lek och pyssel. Gemensam fika 09.30 och vi avslutar med en sångsamling 11.00. Kontakt: Kristina Schneider 011 -24 13 54 eller kristina.schneider@svenskakyrkan.se

SVÄRTINGE

Öppen förskola

  • Måndagar 08.30-15.30, Svärtinge kyrka
  • Fredagar 08.30-11.30, Svärtinge kyrka

Öppna förskolan är en mötesplats där barn 0-6 år med vuxna leker, sjunger och pysslar tillsammans. Kontakt: Christel Karlsson, christel.karlsson@svenskakyrkan.se

VILBERGEN

Öppen förskola

  • Måndagar, onsdagar och torsdagar 08.30-11.30, Söderledskyrkan

För barn och föräldrar. Lek, gemenskap och fika. Sångstund 09.45. Varannan måndag firar vi vardagsgudstjänst. Kontakt: Martina Jonsson, tel. 011-24 11 49, martina.jonsson@svenskakyrkan.se eller Jenny Ljungberg Engström, tel. 011-24 11 23, jenny.engstrom@svenskakyrkan.se

VÅNGA

Öppen förskola (tillfälligt uppehåll)

Öppen förskola kommer ta en paus under hösten 2022 och vi hoppas att vi kan komma igång igen i januari 2023.