Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Öppen förskola

Alla är välkomna - du som är hemma med ditt barn, ditt barnbarn eller du som är dagmamma. Här ges möjlighet till social gemenskap och nya kontakter med andra barn och föräldrar. På öppen förskola kan vi tillsammans arbeta med att utveckla och stimulera barnens sinnen. Detta gör vi genom sång, musik och pyssel. Ofta har vi fika- eller fruktstunder.

CENTRUM

Öppna förskolan Stallet, 0-6 år

  • Måndagar 13.00-15.30 (sångstund 15.00) och fredagar 09.00-11.30 (sångstund 09.45), Flemingsgatan 8

Öppna förskolan Stallet ligger i anslutning till kulturbyggnaden Hedvigsgården, Kyrkans hus och Hedvigs kyrka på Fleminggatan i centrala Norrköping. Man får gå in på gården för att hitta ingången. Vid vackert väder finns en fin inhägnad trädgård med möjlighet till utomhuslek. Vid varje öppen förskola samlas vi till sångstund och gemensam fikastund. En dag i veckan får vi besök av en sköterska från BVC Helsa Östertull. Då har man möjlighet att ställa frågor och prata om sitt barn oavsett vilket BVC man tillhör. Kontakt: Eva Lerner 011-241453 eller eva.lerner@svenskakyrkan.se

ENEBY

Öppen Förskola, 0-6 år

  • Måndagar 08.30-11.30,  Östra Eneby församlingshem

Öppna förskolan är en mötesplats där barn 0-6 år tillsammans med vuxna leker, sjunger, pysslar och fikar/äter frukt tillsammans. Fika till självkostnadspris - ta med egen frukt till barnen. Kontakt: Lilian Andersson 011-241230 eller e-post: lilian.v.andersson@svenskakyrkan.se

LINDÖ

Öppen förskola, 0-6 år 

  • Måndagar och fredagar 09.00-11.30, Lindö kapell

I Lindö kommer familjer till öppna förskolan och sångcaféet i Lindö församlingshem. Vid varje tillfälle samlas vi till sångstund och gemensam fikastund. En dag i veckan får vi besök av en sköterska från BVC Helsa Östertull. Då har man möjlighet att ställa frågor och prata om sitt barn oavsett vilket BVC man tillhör.
Kontakt: Nicoline Isebäck Andrée 011-241457 eller e-post: nicoline.andree@svenskakyrkan.se

NORR

Öppen förskola, 0-6 år

  • Onsdagar 09.00-11.00, Matteussalen, Plankgatan 52 (Karl Johans skola)

Vi välkomnar barn 0-6 år och deras vuxna till öppna förskolan på norr i Norrköping.
Kontakt: Nicoline Isebäck Andrée 011-241457 eller e-post: nicoline.andree@svenskakyrkan.se

SMEDBY - RAMBODAL

Öppen förskola

  • Måndagar 09.00-11.30, Ånestadgatan 2

Till öppna förskolan är barn upp till 5 år och deras vuxna välkomna till en stunds gemenskap. Vi fikar och delar med oss av föräldraskapets utmaningar och härligheter, lek, skapande, sång och musik. Kontakt Eva-Lotta Martinsson 011-241352 eller e-post: eva-lotta.martinsson@svenskakyrkan.se

SVÄRTINGE

Öppen förskola

  • Måndagar och fredagar 08.30-11.30, Svärtinge kyrka

Öppna förskolan är en mötesplats där barn 0-6 år med vuxna leker, sjunger, pysslar och fikar/äter frukt tillsammans. Fika till självkostnadspris. Ta med egen frukt till barnen. Kontakt: Gith Åbergh 011-241233 eller e-post: gith.aberg@svenskakyrkan.se

VILBERGEN

Öppen förskola

  • Måndagar, onsdagar och torsdagar 08.30-11.30, Söderledskyrkan

För barn och föräldrar. Lek, gemenskap och fika. Sångstund 09.45. Varannan måndag firar vi vardagsgudstjänst. Kontakt: Gunilla Grunnesjö 011-241116 eller e-post: gunilla.grunnesjo@svenskakyrkan.se samt Kerstin Sühl Näkne 011-241122 eller e-post: kerstin.suhlnakne@svenskakyrkan.se

VÅNGA

Kyrkans öppna barn-och föräldrargrupp

  • Måndagar 09.00-11.30, Bergsmansgården

Lek, gemenskap, fika och sångstund. Vi hjälps åt och gör det trevligt tillsammans.
Välkomna! Kontakt: Lisbeth Krantz Enderlein 011-241130 eller e-post: lisbeth.krantzenderlein@svenskakyrkan.se