Östra Eneby kyrkogård
Foto: Ingvar Anehed

Östra Eneby kyrkogård

Östra Eneby kyrkogård är en grön och lummig kyrkogård där gravstenarna inte alltid står i raka led. På den gamla delen står gravstenar som kan berätta om gamla tider. Många av stenarna är stora och visar med texter och bilder vem som vilar därunder.

Här sker gravsättning i kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund och i askgravplats.