Foto: Ingvar Anehed

S:t Johannes kyrkogård

S:t Johannes kyrkogård ligger på vägen mellan stadskärnan och Hageby. De stora träden ger svalka och stänger ute stadens buller. Runt kyrkan delar häckarna in gräsmattan i gångar där gravarna ligger på led. På kyrkans södra sida ligger minneslunden med ett konstverk i ljus sten.

Här sker gravsättning i kistgrav, urngrav och i minneslund.

År 2021 byggs minneslunden om.

Foto: Christina Kjellman

År 2021 byggdes minneslunden om, som är en av våra mest populära minneslundar inom förvaltningen.

Gravsättningsytan höjdes 50 cm för att möjliggöra fler gravsättningar. 

På bilderna ser du borttagning av den flera ton tynga statyn ”Tröst”.