Foto: Ingvar Anehed

S:t Johannes kyrkogård

S:t Johannes kyrkogård ligger på vägen mellan stadskärnan och Hageby. De stora träden ger svalka och stänger ute stadens buller. Runt kyrkan delar häckarna in gräsmattan i gångar där gravarna ligger på led. På kyrkans södra sida ligger minneslunden med ett konstverk i ljus sten.

Här sker gravsättning i kistgrav, urngrav och i minneslund.

År 2021 byggs minneslunden om.