Foto: Leena Määttä

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig att mot en avgift vårda och underhålla graven.

Skötsel av gravplats innebär att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Kyrkogårdsförvaltningens ansvar avser tiden maj-september.

Grundskötsel innefattar följande
- Gräsklippning/trimning av gravplats.
- Kantklippning av gräskant ca10 gånger.
- Luckring och ogräsbekämpning ca10 gånger.
- Borttagande av skräp och vissna blommor en gång per vecka.
- Formklippning av buskar, gödsling samt vattning.

På våren: Borttagning av höstdekorationer, omgrävning av rabatter och vid behov påfyllning av jord, vårstädning och nedklippning av perenner samt rosor.

På hösten: Borttagning av ettåriga växter och iordningställande av gravrabatter.
OBS! Även egenplanterade växter tas bort.

Plantering innefattar följande: Vår- och sommarplantering. Höstplantering av ljung. Plantering av perenner. 
Plantering sker under förutsättning att grundskötsel betalas.

Ändring av "stående beställning" bör göras året innan beställningen ska börja gälla.

Vid nybestställning av grundskötsel förutsätter vi att planteringsytan är i vårdat skick, annars kan det tillkomma en avgift för upprensning av gravplatsen.

Vi erbjuder två typer av betalningssätt

Ettårserbjudande: Ett inbetalningskort skickas ut i februari varje år på den skötsel och blommor man har valt. Ingen påminnelse skickas ut. Vid missad betalning skickas inget inbetalningskort året därefter.

Avräkningsavtal: En större summa sätts in och efter det löper avtalet så länge beloppet räcker. Vi garanterar minst 5 år. Avtalet kan bara tecknas på minst 5 år och som längst så länge gravrätten gäller.

 

Vi utför även tvättning, förgyllning och målning av gravvård.
Innan en stentvätt kontrollerar vi alltid om gravvården står säkert. Om gravvården inte är säker tillkommer en kostnad för stensäkring.
För prisuppgift Kontakta oss.

 

Gravlyktor, vaser och redskap

Föremål som förvaras bakom gravvården utgör ett hinder vid vårt arbete. Gravägaren ombeds därför att ta hem föremålen under den perioden då de inte används. Om föremålen står kvar kommer personalen att placera dessa i planteringsytan.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar ej för gravlyktor, vaser eller redskap. Glas och material med risk för skärskador tas bort.

Instagram

Följ vårt dagliga arbete med att förvalta våra 23 kyrkogårdar på Instagram. (kyrkogardsforvaltningen_nkpg)