Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig att mot en avgift vårda och underhålla graven.

Skötsel av gravplats innebär att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Kyrkogårdsförvaltningens ansvar avser tiden maj-september.

Grundskötsel innefattar följande: Vår- och höststädning, gräsklippning/trimning runt gravvård och planteringsyta, klippning av häck, beskärning och ogräsrensning. Erforderlig vattning, gödsling och påfyllning av jord/sand vid behov. Borttagning av vissna snittblommor varje vecka under skötselperioden. 

Plantering innefattar följande: Vår- och sommarplantering. Höstplantering av ljung. Plantering av perenner. Grundskötsel måste beställas för att få planteringshjälp.

Ändring av "stående beställning" bör göras året innan beställningen ska börja gälla.

Vid nybestställning av grundskötsel förutsätter vi att planteringsytan är i vårdat skick, annars kan det tillkomma en avgift på upprensning av gravplatsen.

Vi erbjuder två typer av betalningssätt

Ettårserbjudande: Ett inbetalningskort skickas ut i februari varje år på den skötsel och blommor man har valt. Ingen påminnelse skickas ut. Vid missad betalning skickas inget inbetalningskort året därefter.

Avräkningsavtal: En större summa sätts in och efter det löper avtalet så länge pengarna räcker. Vi garanterar minst 5 år. Avtalet kan bara tecknas på minst 5 år och som längst så länge gravrätten gäller.

 

Vi utför även tvättning, förgyllning och målning av gravvård.
Innan en stentvätt kontrollerar vi alltid om gravvården står säkert. Om gravvården inte är säker tillkommer en kostnad för stensäkring.
För prisuppgift Kontakta oss.

 

Gravlyktor, vaser och redskap

Föremål som förvaras bakom gravvården utgör ett hinder vid vårt arbete. Gravägaren ombeds därför att ta hem föremålen under den perioden då de inte används. Om föremålen står kvar kommer personalen att placera dessa i planteringsytan.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar ej för gravlyktor, vaser eller redskap. Glas och material med risk för skärskador tas bort.

Instagram

Följ vårt dagliga arbete med att förvalta våra 23 kyrkogårdar på Instagram. (kyrkogardsforvaltningen_nkpg)