Kolmårdens församlingsråd

förtroendevalda i kolmårdens församlingsråd

Ledamöter
Annika Berlin Svensson- ordförande
Anna Nilsson
Anna-Karin Norling Jonsson
Bengt Elmlund
Bo Wetterhall
Catarina Karlsson
Eva Johansson
Fredrik Swahn
Henrik Lundberg
Peter Ragnar

 

Ersättare
Ingrid Andersson Hägglund
Kenneth Blomberg
Britt-Marie Bjelkenstedt
Pia Ragnar
Mikaela Edlund