Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dataskyddspolicy

Vår behandling av dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Kyrkogårdsförvaltningen att du ska känna dig trygg. Det gäller även vår behandling av dina personuppgifter.

Den 25 maj trädde en ny EU-förordning i kraft, GDPR. Det står för General Data Protection Regulation, och är en dataskyddslag som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen , PUL. GDPR syftar till att stärka rätten till insyn och kontroll av de personuppgifter som lagras digitalt om dig.

Vi på Norrköpings pastorats Kyrkogårdsförvaltning värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Den här dataskyddspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Ta gärna del av dataskyddspolicyn så att du förstår och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vi eventuella frågor.

Till dataskyddspolicyn