Svärtinge kyrka

Svärtinge kyrka invigdes 18/9-1994 Tel: 011-24 12 00

Kyrkans altartavla är i laserat trä av konstnären Ulla Nerman. I en skenbart enkel bild av land, horisont och himmel tar den betraktaren med på ett möte mellan känt och okänt. Det är en bild man går vidare in i.

Ljusbäraren är en lönn i konstsmide av Christer Wide i Kolmården som är skänkt av Svärtinge mammaförening.